بازی آلکمار و اس سی دنیپرو - هفته 6 - 12 آبان 1401

12 آبان 1401 - 21:15 نتیجه نهایی
2 - 1
نتیجه نهایی

اس سی دنیپرو

اتفاقات بازی

8 '
goal
ینس اودگارد پاس گل کارلسون
40 '
goal
دووبیک پاس گل هاماچ
46 '
subtitute-out
ونجلیس پاولیدیس Dekker M.
57 '
yellow-card
Busanello
65 '
subtitute-out
مایرن فن بردروده کارلسون
65 '
subtitute-out
Lahdo M. ینس اودگارد
69 '
yellow-card
دویت
85 '
subtitute-out
Kogut I. Rubchynskyi V.
87 '
goal
ونجلیس پاولیدیس پاس گل سوگاوارا
89 '
subtitute-out
کوپمینرس تیجانی ریندرز
89 '
subtitute-out
ریچدلی بازوئر یوردی کلیس
89 '
subtitute-out
Kononov M. Nazarenko O.

ترکیب تیم ها

اس سی دنیپرو

4-2-3-1
pitch
12 هوبی ورهالست
3 پانتلیس هاتزیدیاکوس
31 بئوکما
Substitute 46'
22 دکر
5 میلوس کرکز
Substitute 89'
6 تیجانی ریندرز
Card
10 دویت
Substitute 89'
C 8 یوردی کلیس
Goal
2 سوگاوارا
Goal
Substitute 65'
7 ینس اودگارد
Goal
Substitute 65'
11 کارلسون
93 ماکس والف
Card
6 Busanello
5 Sarapiy E.
C 39 Svatok O.
3 Adamyuk V.
18 Babenko R.
Substitute 85'
22 Rubchynskyi V.
Goal
13 هاماچ
8 Pikhalyonok O.
Substitute 89'
29 Nazarenko O.
Goal
7 دووبیک
pitch
12 هوبی ورهالست
3 پانتلیس هاتزیدیاکوس
31 بئوکما
Substitute 46'
22 دکر
5 میلوس کرکز
Substitute 89'
6 تیجانی ریندرز
Card
10 دویت
Substitute 89'
C 8 یوردی کلیس
Goal
2 سوگاوارا
Goal
Substitute 65'
7 ینس اودگارد
Goal
Substitute 65'
11 کارلسون
93 ماکس والف
Card
6 Busanello
5 Sarapiy E.
C 39 Svatok O.
3 Adamyuk V.
18 Babenko R.
Substitute 85'
22 Rubchynskyi V.
Goal
13 هاماچ
8 Pikhalyonok O.
Substitute 89'
29 Nazarenko O.
Goal
7 دووبیک

اس سی دنیپرو

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

 • Vindahl P.
  1
 • ونجلیس پاولیدیس
  Substitute 46' Goal 87'
  9
 • Westerveld S.
  13
 • کوپمینرس
  Substitute 89'
  14
 • یوسوف باراسی
  17
 • مایرن فن بردروده
  Substitute 65'
  19
 • لاهدو
  Substitute 65'
  23
 • ریچدلی بازوئر
  Substitute 89'
  25
 • بورمیستر
  28
 • دی ویت
  34

اس سی دنیپرو

 • Rybak V. M.
  1
 • Kononov M.
  Substitute 89'
  2
 • Kinareikin Y. D.
  12
 • Loginov S.
  15
 • Kogut I.
  Substitute 85'
  25
 • Yurchuk V.
  33

آمار مسابقه