بازی زارع باتری سنندج و پالایش گاز ایلام - هفته 1 - 29 مهر 1401

29 مهر 1401 - 14:00 نتیجه نهایی

زارع باتری سنندج

1 - 1
نتیجه نهایی

پالایش گاز ایلام

اتفاقات بازی

42 '
goal
فاطمه شبان
73 '
goal
سمیه خرمی