بازی اسکاتلند و گرجستان - هفته 4 - 30 خرداد 1402

30 خرداد 1402 - 22:15

اسکاتلند

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

گرجستان