بازی مس شهر بابک و خلیج فارس ماهشهر - هفته 14 - 27 آبان 1401

27 آبان 1401 - 14:15 نتیجه نهایی
لیگ لیگ آزادگان ‎1401-1402 - هفته : 14

اتفاقات بازی

58 '
goal
پیام نامور

ترکیب تیم ها

مسلم حق شناس
امیرمحمد پناهی
میثم مرادی
کاظم رحمانی
محمد آشتیانی
علیرضا ارجمندیان
جواد پورعوض
علی نبی زاده
رضا فیروززاده
حمدالله ابدام
سامان مهرابی زاده
مهدی امیری
میلاد مهرشاد
عرفان توماج
شاهین ملکی
کمیل حیدری
امید صیدالی
امیر سواری
یوسف شراکی
مصطفی بهزادپور
مصطفی بداوی
علی قسمتی
مسلم حق شناس
امیرمحمد پناهی
میثم مرادی
کاظم رحمانی
محمد آشتیانی
علیرضا ارجمندیان
جواد پورعوض
علی نبی زاده
رضا فیروززاده
حمدالله ابدام
سامان مهرابی زاده
مهدی امیری
میلاد مهرشاد
عرفان توماج
شاهین ملکی
کمیل حیدری
امید صیدالی
امیر سواری
یوسف شراکی
مصطفی بهزادپور
مصطفی بداوی
علی قسمتی