بازی خاتون بم و زارع باتری سنندج - هفته 5 - 5 آذر 1401

5 آذر 1401 - 13:00 حکم انضباطی
3 - 0
حکم انضباطی

زارع باتری سنندج

به دلیل عدم حضور تیم زارع باتری سنندج بازی 3-0 به سود تیم خاتون بم اعلام شد.