بازی ایساتیس کران فارس و بانوان ملوان - هفته 5 - 5 آذر 1401

5 آذر 1401 - 13:00 نتیجه نهایی

ایساتیس کران فارس

0 - 1
نتیجه نهایی

بانوان ملوان

اتفاقات بازی

9 '
goal
فهیمه ارزانی