بازی بادرود تهران و شهرداری سیرجان - هفته 5 - 5 آذر 1401

5 آذر 1401 - 12:00 نتیجه نهایی

بادرود تهران

0 - 3
نتیجه نهایی

شهرداری سیرجان

اتفاقات بازی

9 '
goal
افسانه چترنور
61 '
goal
ملیکا متولی