بازی خاتون بم و پیکان البرز - هفته 7 - 18 آذر 1401

18 آذر 1401 - 13:00 نتیجه نهایی
6 - 0
نتیجه نهایی

پیکان البرز

اتفاقات بازی

26 '
goal
شهناز جعفری
34 '
goal
زهرا قنبری
64 '
goal
زهرا قنبری
70 '
goal
سارا دیدار
73 '
goal
بهناز طاهرخانی
85 '
goal
بهناز طاهرخانی