بازی ایساتیس کران فارس و شهرداری سیرجان - هفته 7 - 18 آذر 1401

18 آذر 1401 - 12:00 نتیجه نهایی

ایساتیس کران فارس

2 - 5
نتیجه نهایی

شهرداری سیرجان

اتفاقات بازی

13 '
goal
ملیکا متولی
20 '
goal
فاطمه جاویدان
25 '
goal
افسانه چترنور
55 '
goal
انیس دشتیانپور
60 '
goal
شبنم بهشت
80 '
goal
شبنم بهشت
82 '
goal
هستی فروزنده