بازی بازل و ساند هاوسن - 29 آبان 1401

29 آبان 1401 - 16:00 نتیجه نهایی
0 - 0
نتیجه نهایی

ساند هاوسن

لیگ دوستانه

بازیکنان ذخیره

ساند هاوسن

  • Diakhite O.
    25
  • Trybull T.
    28