بازی استون ویلا و برایتون - 17 آذر 1401

17 آذر 1401 - 16:30 نتیجه نهایی
لیگ دوستانه

اتفاقات بازی

27 '
subtitute-out
پپیون دنی ولبک
35 '
subtitute-out
یان پل فن هکه آدام وبستر
67 '
goal
دنی اینگز
73 '
goal
دنیز اونداو
81 '
subtitute-out
مارولوس ناکامبا بوبکار کامارا
81 '
subtitute-out
رایکی جان مک گین
81 '
goal
دنیز اونداو
81 '
subtitute-out
یانگ امیلیانو بوندیا
87 '
goal
رایکی