بازی زارع باتری سنندج و ایساتیس کران فارس - هفته 11 - 18 دی 1401

18 دی 1401 - 13:00 نتیجه نهایی

زارع باتری سنندج

0 - 2
نتیجه نهایی

ایساتیس کران فارس

لیگ لیگ برتر بانوان ‎1401-1402 - هفته : 11