بازی اوگاندا و کامرون - 15 دی 1401

15 دی 1401 - 17:00 نتیجه نهایی

اوگاندا

1 - 1
نتیجه نهایی
لیگ دوستانه