بازی چادرملو اردکان و دریا بابل - هفته 23 - 6 اسفند 1401

6 اسفند 1401 - 14:30 نتیجه نهایی
لیگ لیگ آزادگان ‎1401-1402 - هفته : 23

اتفاقات بازی

89 '
saved-penalty مهار توسط گلر
امید سام کن

ترکیب تیم ها

وحید اصغرزاده
مجید قشقایی
علی خانلرزاده
آزاد جعفرزاده
داوود شاهواروقی
امیر محمد منصف
وحید اصغرزاده
مجید قشقایی
علی خانلرزاده
آزاد جعفرزاده
داوود شاهواروقی
امیر محمد منصف