بازی سوون سامسونگ و اف سی سئول - هفته 29 - 11 شهریور 1402

11 شهریور 1402 - 11:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

2 '
goal
ایلیوتسنکو پاس گل پارک سو
3 '
yellow-card
کیم جو سونگ
12 '
yellow-card
لی یونگ سانگ
46 '
subtitute-out
کوزوکا رودریگو باسانی
46 '
subtitute-out
دونگ وون جی کیم گیونگ مین
46 '
subtitute-out
هانگ سئونگ گیو گو یو هان
57 '
subtitute-out
ویلیان ایلیوتسنکو
58 '
var گل قبول نشده
کو سئونگ بیوم
62 '
subtitute-out
مولیک آن بیونگ جین
71 '
yellow-card
پالوشویچ
77 '
subtitute-out
جئون جین وو آکاستی
78 '
yellow-card
پارک دائه وون
79 '
subtitute-out
یانسن پالوشویچ
87 '
subtitute-out
کیم کیونگ جونگ لی یونگ سانگ
87 '
subtitute-out
سئو دانگ هان کیم تائه هوان
88 '
subtitute-out
لی سی یونگ کیم جین یا
90+1 '
red-card
هوگانگ

ترکیب تیم ها

یانگ هیونگ مو
21 یانگ هیونگ مو
هوگانگ
Card
5 هوگانگ
کیم جونگ وو
66 کیم جونگ وو
پارک دائه وون
Card
33 پارک دائه وون
کیم تائه هوان
Substitute 87'
11 کیم تائه هوان
لی یونگ سانگ
Card
Substitute 87'
16 لی یونگ سانگ
کو سئونگ بیوم
7 کو سئونگ بیوم
لی کی
23 لی کی
رودریگو باسانی
Substitute 46'
97 رودریگو باسانی
آن بیونگ جین
Substitute 62'
9 آن بیونگ جین
آکاستی
Substitute 77'
18 آکاستی
چوی چئول وون
21 چوی چئول وون
کیم جو سونگ
Card
30 کیم جو سونگ
اوسمار
5 اوسمار
پارک سو
Goal
96 پارک سو
کیم جین یا
Substitute 88'
17 کیم جین یا
کی سونگ یونگ
6 کی سونگ یونگ
پالوشویچ
Card
Substitute 79'
26 پالوشویچ
گو یو هان
Substitute 46'
13 گو یو هان
کیم گیونگ مین
Substitute 46'
19 کیم گیونگ مین
ایلیوتسنکو
Goal
Substitute 57'
90 ایلیوتسنکو
نا سانگ هو
7 نا سانگ هو
یانگ هیونگ مو
21 یانگ هیونگ مو
هوگانگ
Card
5 هوگانگ
کیم جونگ وو
66 کیم جونگ وو
پارک دائه وون
Card
33 پارک دائه وون
کیم تائه هوان
Substitute 87'
11 کیم تائه هوان
لی یونگ سانگ
Card
Substitute 87'
16 لی یونگ سانگ
کو سئونگ بیوم
7 کو سئونگ بیوم
لی کی
23 لی کی
رودریگو باسانی
Substitute 46'
97 رودریگو باسانی
آن بیونگ جین
Substitute 62'
9 آن بیونگ جین
آکاستی
Substitute 77'
18 آکاستی
چوی چئول وون
21 چوی چئول وون
کیم جو سونگ
Card
30 کیم جو سونگ
اوسمار
5 اوسمار
پارک سو
Goal
96 پارک سو
کیم جین یا
Substitute 88'
17 کیم جین یا
کی سونگ یونگ
6 کی سونگ یونگ
پالوشویچ
Card
Substitute 79'
26 پالوشویچ
گو یو هان
Substitute 46'
13 گو یو هان
کیم گیونگ مین
Substitute 46'
19 کیم گیونگ مین
ایلیوتسنکو
Goal
Substitute 57'
90 ایلیوتسنکو
نا سانگ هو
7 نا سانگ هو

بازیکنان ذخیره

 • بالتویس بالتویس
  4
 • جئون جین وو جئون جین وو
  Substitute 77'
  14
 • کیم کیونگ جونگ کیم کیونگ جونگ
  Substitute 87'
  17
 • سئو دانگ هان سئو دانگ هان
  Substitute 87'
  32
 • مولیک مولیک
  Substitute 62'
  44
 • کوزوکا کوزوکا
  Substitute 46'
  81
 • چان جی چان جی
  99
 • دونگ وون جی دونگ وون جی
  Substitute 46'
  10
 • Hwang Sung-Min Hwang Sung-Min
  18
 • لی سی یونگ لی سی یونگ
  Substitute 88'
  22
 • جونگ هیون جونگ هیون
  24
 • یانسن یانسن
  Substitute 79'
  25
 • هانگ سئونگ گیو هانگ سئونگ گیو
  Substitute 46'
  66
 • ویلیان ویلیان
  Substitute 57'
  94

آمار مسابقه