بازی جوانان ایران و جوانان عراق - 20 اسفند 1401

20 اسفند 1401 - 13:30 نتیجه نهایی
لیگ جام ملت‌های زیر 20 سال آسیا 2023

اتفاقات بازی

46 '
subtitute-out
بردبار کولیور علیرضا عنایت زاده
46 '
subtitute-out
امیر اسلام طلب پیلالی
56 '
yellow-card
قاسم
66 '
subtitute-out
ایوب جمیل فاضل عباس
66 '
subtitute-out
جمیل عبدالکریم
68 '
subtitute-out
علیرضا صفری
68 '
subtitute-out
مجتبی فخاریان سعید سحرخیزان
83 '
subtitute-out
آشار قبیل مصطفی
84 '
subtitute-out
فرهاد زاوشی محمدرضا ترابی
89 '
yellow-card
امیر اسلام طلب
90+1 '
علی جاسم
90+4 '
yellow-card
مرصاد سیفی
90+5 '
subtitute-out
موسی علی جاسم

ترکیب تیم ها

Zarei A.
12 Zarei A.
پیلالی
Substitute 46'
15 پیلالی
ترابی
4 ترابی
علیرضا صفری
Substitute 68'
19 علیرضا صفری
علیرضا عنایت زاده
Substitute 46'
8 علیرضا عنایت زاده
عرفان قربانی
14 عرفان قربانی
Hassan Amoyed Rasetim H.
22 Hassan Amoyed Rasetim H.
Kadhim R.
4 Kadhim R.
Rasheed A.
6 Rasheed A.
فدحیل نجفی
2 فدحیل نجفی
Mahdi Al Saedi S. M.
19 Mahdi Al Saedi S. M.
قاسم
Card
C 5 قاسم
محمود شهین
18 محمود شهین
فاضل عباس
Substitute 66'
14 فاضل عباس
عبدالکریم
Substitute 66'
21 عبدالکریم
قبیل مصطفی
Substitute 83'
9 قبیل مصطفی
Zarei A.
12 Zarei A.
پیلالی
Substitute 46'
15 پیلالی
ترابی
4 ترابی
علیرضا صفری
Substitute 68'
19 علیرضا صفری
علیرضا عنایت زاده
Substitute 46'
8 علیرضا عنایت زاده
عرفان قربانی
14 عرفان قربانی
Hassan Amoyed Rasetim H.
22 Hassan Amoyed Rasetim H.
Kadhim R.
4 Kadhim R.
Rasheed A.
6 Rasheed A.
فدحیل نجفی
2 فدحیل نجفی
Mahdi Al Saedi S. M.
19 Mahdi Al Saedi S. M.
قاسم
Card
C 5 قاسم
محمود شهین
18 محمود شهین
فاضل عباس
Substitute 66'
14 فاضل عباس
عبدالکریم
Substitute 66'
21 عبدالکریم
قبیل مصطفی
Substitute 83'
9 قبیل مصطفی

بازیکنان ذخیره

 • Kareem Khudhur Malchee A. Kareem Khudhur Malchee A.
  1
 • Mohaisen Saedi A. A. Mohaisen Saedi A. A.
  3
 • جمیل جمیل
  Substitute 66'
  7
 • اسماعیل اسماعیل
  8
 • ایوب جمیل ایوب جمیل
  Substitute 66'
  10
 • آشار آشار
  Substitute 83'
  11
 • Zaki Mohammed O. Zaki Mohammed O.
  12
 • مجید کایم مجید کایم
  13
 • Abbas M. R. B. O. Abbas M. R. B. O.
  15
 • موسی موسی
  Substitute 90+5'
  17
 • رباح رباح
  23