بازی برنتفورد و نیوکسل - هفته 38 - 30 اردیبهشت 1403

30 اردیبهشت 1403 - 18:30 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر انگلیس ‎2023-2024 - هفته : 38 استادیوم برنتفورد کامیونیتی داور سیمون هوپر

اتفاقات بازی

3 '
var گل قبول نشده
ایوان تونی
21 '
goal
هاروی بارنس پاس گل برونو گیمارش
28 '
yellow-card
جوئلینتون
36 '
goal
جیکوب مورفی پاس گل الکساندر ایساک
38 '
goal
الکساندر ایساک پاس گل برونو گیمارش
44 '
yellow-card
ایوان تونی
48 '
goal
ویتالی یانلت پاس گل یوان ویسا
45+5 '
yellow-card
ماتیاس ینسن
51 '
yellow-card
یوان ویسا
53 '
yellow-card
دنیل برن
63 '
subtitute-out
سامان قدوس مدس روئرسلف
64 '
subtitute-out
میکل دامسگارد ماتیاس ینسن
66 '
yellow-card
امیل کرافت
68 '
subtitute-out
الیوت اندرسون هاروی بارنس
68 '
subtitute-out
میگول آلمیرون جیکوب مورفی
70 '
goal
یوان ویسا پاس گل ایوان تونی
74 '
subtitute-out
کوین شاده ویتالی یانلت
74 '
subtitute-out
نیل موپای سرخیو رگیلون
77 '
goal
برونو گیمارش
81 '
subtitute-out
کایران تریپیه جوئلینتون
81 '
subtitute-out
کالوم ویلسون الکساندر ایساک
84 '
subtitute-out
یگور یارمولیوک یوان ویسا
90+1 '
subtitute-out
پاول دامت فابیان شار
90+5 '
yellow-card
نیل موپای

ترکیب تیم ها

مدس روئرسلف
Substitute 63'
30 مدس روئرسلف
ماتیاس یورگنسن
13 ماتیاس یورگنسن
ماتیاس ینسن
Card
Substitute 64'
8 ماتیاس ینسن
کریستین نورگارد
C 6 کریستین نورگارد
ویتالی یانلت
Goal
Substitute 74'
27 ویتالی یانلت
مدس روئرسلف
Substitute 63'
30 مدس روئرسلف
ماتیاس یورگنسن
13 ماتیاس یورگنسن
ماتیاس ینسن
Card
Substitute 64'
8 ماتیاس ینسن
کریستین نورگارد
C 6 کریستین نورگارد
ویتالی یانلت
Goal
Substitute 74'
27 ویتالی یانلت

بازیکنان ذخیره

آمار مسابقه