بازی هوفنهایم و آگزبورگ - هفته 28 - 19 فروردين 1403

19 فروردين 1403 - 17:00 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

12 '
subtitute-out
بریتاپت کریستین یاکیچ
17 '
goal
ووت وخهورست پاس گل پاول کادرابک
20 '
goal
آندری کراماریچ پاس گل ووت وخهورست
38 '
yellow-card
فیلیپ تیتز
41 '
yellow-card
دیوید ژوراسک
51 '
yellow-card
پاول کادرابک
61 '
goal
ارمدین دمیروویچ پاس گل فیلیپ تیتز
64 '
subtitute-out
جان بروکس اوزان کاباک
64 '
subtitute-out
پاتریک فایفر مکسیمیلین باوئر
74 '
subtitute-out
اوموت تهومچو آندری کراماریچ
75 '
subtitute-out
ماریوس بولتر دیوید ژوراسک
75 '
subtitute-out
دیون درنا بلیو روبن وارگاس
75 '
subtitute-out
مرت کومور آرنه انگلس
75 '
subtitute-out
پپ بیل آرنه مایر
87 '
subtitute-out
فین بکر گریشا پرومل
87 '
subtitute-out
ایهلاس ببو ماکسیمیلیان بیر
88 '
yellow-card
ووت وخهورست
90 '
goal
ایهلاس ببو پاس گل پاول کادرابک

ترکیب تیم ها

اوزان کاباک
Substitute 64'
5 اوزان کاباک
فلورین گریلتسچ
11 فلورین گریلتسچ
دراکسلر
35 دراکسلر
پاول کادرابک
Goal Goal
Card
3 پاول کادرابک
آنتون استاچ
16 آنتون استاچ
دیوید ژوراسک
Card
Substitute 75'
19 دیوید ژوراسک
گریشا پرومل
Substitute 87'
6 گریشا پرومل
ماکسیمیلیان بیر
Substitute 87'
14 ماکسیمیلیان بیر
فین داهمن
1 فین داهمن
مدز ولنتین پدرسن
3 مدز ولنتین پدرسن
فلیکس اودوخای
19 فلیکس اودوخای
جفری گوولیو
6 جفری گوولیو
مکسیمیلین باوئر
Substitute 64'
23 مکسیمیلین باوئر
کریستین یاکیچ
Substitute 12'
17 کریستین یاکیچ
آرنه انگلس
Substitute 75'
27 آرنه انگلس
آرنه مایر
Substitute 75'
10 آرنه مایر
روبن وارگاس
Substitute 75'
16 روبن وارگاس
فیلیپ تیتز
Goal
Card
21 فیلیپ تیتز
ارمدین دمیروویچ
Goal
9 ارمدین دمیروویچ
اوزان کاباک
Substitute 64'
5 اوزان کاباک
فلورین گریلتسچ
11 فلورین گریلتسچ
دراکسلر
35 دراکسلر
پاول کادرابک
Goal Goal
Card
3 پاول کادرابک
آنتون استاچ
16 آنتون استاچ
دیوید ژوراسک
Card
Substitute 75'
19 دیوید ژوراسک
گریشا پرومل
Substitute 87'
6 گریشا پرومل
ماکسیمیلیان بیر
Substitute 87'
14 ماکسیمیلیان بیر
فین داهمن
1 فین داهمن
مدز ولنتین پدرسن
3 مدز ولنتین پدرسن
فلیکس اودوخای
19 فلیکس اودوخای
جفری گوولیو
6 جفری گوولیو
مکسیمیلین باوئر
Substitute 64'
23 مکسیمیلین باوئر
کریستین یاکیچ
Substitute 12'
17 کریستین یاکیچ
آرنه انگلس
Substitute 75'
27 آرنه انگلس
آرنه مایر
Substitute 75'
10 آرنه مایر
روبن وارگاس
Substitute 75'
16 روبن وارگاس
فیلیپ تیتز
Goal
Card
21 فیلیپ تیتز
ارمدین دمیروویچ
Goal
9 ارمدین دمیروویچ

بازیکنان ذخیره

 • ایهلاس ببو ایهلاس ببو
  Substitute 87' Goal 90'
  9
 • فین بکر فین بکر
  Substitute 87'
  20
 • ماریوس بولتر ماریوس بولتر
  Substitute 75'
  21
 • جان بروکس جان بروکس
  Substitute 64'
  23
 • کوین آکپوگوما کوین آکپوگوما
  25
 • رابرت اسکوو رابرت اسکوو
  29
 • بامباسه کونته بامباسه کونته
  31
 • ناهوئل نول ناهوئل نول
  36
 • اوموت تهومچو اوموت تهومچو
  Substitute 74'
  40
 • پاتریک فایفر پاتریک فایفر
  Substitute 64'
  5
 • دیون درنا بلیو دیون درنا بلیو
  Substitute 75'
  7
 • پپ بیل پپ بیل
  Substitute 75'
  11
 • بریتاپت بریتاپت
  Substitute 12'
  18
 • اسون میشل اسون میشل
  20
 • مرت کومور مرت کومور
  Substitute 75'
  36
 • توماس کوبک توماس کوبک
  40

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها