بازی کلن و دارمشتات - هفته 30 - 1 اردیبهشت 1403

1 اردیبهشت 1403 - 17:00 نتیجه نهایی
0 - 2
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

43 '
subtitute-out
یانیک مولر کلاوس جاسولا
46 '
subtitute-out
ماتیاس هونساک آرون سیدل
46 '
subtitute-out
لینتون ماینا فریده آلیدو
57 '
goal
کریستوفر کلارر
66 '
subtitute-out
گریت هالتمن تیم اسکارک
66 '
subtitute-out
اشتفان تایگس اریک مارتل
67 '
subtitute-out
بنو اشمیتز جیانلوکا والدشمیت
67 '
subtitute-out
دنیس حوسین باسیک فلورین کاینز
80 '
subtitute-out
مارک اوث یاکوب استین کریستنسن
82 '
subtitute-out
امیر کاریچ فابیان نورنبرگر
82 '
subtitute-out
کریستوف زیمرمن توبیاس کمپه
88 '
yellow-card
گریت هالتمن
90+1 '
goal
اسکار ویلهمسون

ترکیب تیم ها

ماروین شوابه
1 ماروین شوابه
یان تیلمان
29 یان تیلمان
تیمو هوبرز
4 تیمو هوبرز
جولیان چابو
24 جولیان چابو
مکس فینکگراف
35 مکس فینکگراف
فریده آلیدو
Substitute 46'
40 فریده آلیدو
اریک مارتل
Substitute 66'
6 اریک مارتل
یاکوب استین کریستنسن
Substitute 80'
22 یاکوب استین کریستنسن
فلورین کاینز
Substitute 67'
11 فلورین کاینز
سارجیس آدمیان
23 سارجیس آدمیان
جیانلوکا والدشمیت
Substitute 67'
9 جیانلوکا والدشمیت
مارسل شوهن
1 مارسل شوهن
ماتج مگلیکا
5 ماتج مگلیکا
کریستوفر کلارر
Goal
14 کریستوفر کلارر
کلمنس ریدل
38 کلمنس ریدل
فابیان نورنبرگر
Substitute 82'
15 فابیان نورنبرگر
کلاوس جاسولا
Substitute 43'
23 کلاوس جاسولا
توبیاس کمپه
Substitute 82'
11 توبیاس کمپه
ماتیاس بادر
26 ماتیاس بادر
اسکار ویلهمسون
Goal
29 اسکار ویلهمسون
آرون سیدل
Substitute 46'
22 آرون سیدل
تیم اسکارک
Substitute 66'
27 تیم اسکارک
ماروین شوابه
1 ماروین شوابه
یان تیلمان
29 یان تیلمان
تیمو هوبرز
4 تیمو هوبرز
جولیان چابو
24 جولیان چابو
مکس فینکگراف
35 مکس فینکگراف
فریده آلیدو
Substitute 46'
40 فریده آلیدو
اریک مارتل
Substitute 66'
6 اریک مارتل
یاکوب استین کریستنسن
Substitute 80'
22 یاکوب استین کریستنسن
فلورین کاینز
Substitute 67'
11 فلورین کاینز
سارجیس آدمیان
23 سارجیس آدمیان
جیانلوکا والدشمیت
Substitute 67'
9 جیانلوکا والدشمیت
مارسل شوهن
1 مارسل شوهن
ماتج مگلیکا
5 ماتج مگلیکا
کریستوفر کلارر
Goal
14 کریستوفر کلارر
کلمنس ریدل
38 کلمنس ریدل
فابیان نورنبرگر
Substitute 82'
15 فابیان نورنبرگر
کلاوس جاسولا
Substitute 43'
23 کلاوس جاسولا
توبیاس کمپه
Substitute 82'
11 توبیاس کمپه
ماتیاس بادر
26 ماتیاس بادر
اسکار ویلهمسون
Goal
29 اسکار ویلهمسون
آرون سیدل
Substitute 46'
22 آرون سیدل
تیم اسکارک
Substitute 66'
27 تیم اسکارک

بازیکنان ذخیره

 • بنو اشمیتز بنو اشمیتز
  Substitute 67'
  2
 • دومنیک هاینتز دومنیک هاینتز
  3
 • دنیس حوسین باسیک دنیس حوسین باسیک
  Substitute 67'
  8
 • مارک اوث مارک اوث
  Substitute 80'
  13
 • راسموس کارستنسن راسموس کارستنسن
  18
 • فیلیپ پنتکه فیلیپ پنتکه
  20
 • اشتفان تایگس اشتفان تایگس
  Substitute 66'
  21
 • لینتون ماینا لینتون ماینا
  Substitute 46'
  37
 • داونز داونز
  42
 • کریستوف زیمرمن کریستوف زیمرمن
  Substitute 82'
  4
 • مورتن بهرنس مورتن بهرنس
  13
 • آندرئاس مولر آندرئاس مولر
  16
 • ماتیاس هونساک ماتیاس هونساک
  Substitute 46'
  18
 • امیر کاریچ امیر کاریچ
  Substitute 82'
  19
 • یانیک مولر یانیک مولر
  Substitute 43'
  20
 • لوکا پیفر لوکا پیفر
  24
 • گریت هالتمن گریت هالتمن
  Substitute 66' Card 88'
  25
 • فابیو تورسیلو فابیو تورسیلو
  42

آمار مسابقه