بازی هایدنهایم و کلن - هفته 34 - 29 اردیبهشت 1403

29 اردیبهشت 1403 - 17:00 نتیجه نهایی
لیگ بوندسلیگا آلمان ‎2023-2024 - هفته : 34 استادیوم Voith-Arena داور Welz T.

اتفاقات بازی

16 '
goal
ارن دینکچی پاس گل جان بسته
22 '
goal
ارن دینکچی
30 '
yellow-card
فلورین کاینز
36 '
goal
کوین سسا
46 '
subtitute-out
داونز فریده آلیدو
46 '
subtitute-out
مارک اوث فلورین کاینز
52 '
yellow-card
تیمو هوبرز
55 '
subtitute-out
راسموس کارستنسن یان تیلمان
62 '
subtitute-out
لئارت پاگارادا دومنیک هاینتز
64 '
goal
اشتفان تایگس پاس گل راسموس کارستنسن
67 '
subtitute-out
فلورین پیک کوین سسا
76 '
yellow-card
تیم کلایندینست
77 '
subtitute-out
فلوریان دیتز اریک مارتل
77 '
yellow-card
لینتون ماینا
78 '
goal
جان بسته پاس گل فلورین پیک
80 '
subtitute-out
نورمان تورکائف ارن دینکچی
86 '
subtitute-out
ماروین پیرینگر جان بسته
87 '
subtitute-out
دنیس تومالا جان شوپنر

ترکیب تیم ها

کلن

4-2-3-1
کوین مولر
1 کوین مولر
عمر ترائوره
23 عمر ترائوره
پاتریک ماینکا
6 پاتریک ماینکا
بندیک گیمبر
5 بندیک گیمبر
یوناس فوهرنباچ
19 یوناس فوهرنباچ
جان شوپنر
Substitute 87'
3 جان شوپنر
لنارد مالونی
33 لنارد مالونی
ارن دینکچی
Goal Goal
Substitute 80'
8 ارن دینکچی
کوین سسا
Goal
Substitute 67'
16 کوین سسا
جان بسته
Goal
Goal
Substitute 86'
37 جان بسته
تیم کلایندینست
Card
10 تیم کلایندینست
ماروین شوابه
1 ماروین شوابه
دومنیک هاینتز
Substitute 62'
3 دومنیک هاینتز
جولیان چابو
24 جولیان چابو
تیمو هوبرز
Card
4 تیمو هوبرز
یان تیلمان
Substitute 55'
29 یان تیلمان
اریک مارتل
Substitute 77'
6 اریک مارتل
لینتون ماینا
Card
37 لینتون ماینا
فلورین کاینز
Card
Substitute 46'
11 فلورین کاینز
فریده آلیدو
Substitute 46'
40 فریده آلیدو
اشتفان تایگس
Goal
21 اشتفان تایگس
کوین مولر
1 کوین مولر
عمر ترائوره
23 عمر ترائوره
پاتریک ماینکا
6 پاتریک ماینکا
بندیک گیمبر
5 بندیک گیمبر
یوناس فوهرنباچ
19 یوناس فوهرنباچ
جان شوپنر
Substitute 87'
3 جان شوپنر
لنارد مالونی
33 لنارد مالونی
ارن دینکچی
Goal Goal
Substitute 80'
8 ارن دینکچی
کوین سسا
Goal
Substitute 67'
16 کوین سسا
جان بسته
Goal
Goal
Substitute 86'
37 جان بسته
تیم کلایندینست
Card
10 تیم کلایندینست
ماروین شوابه
1 ماروین شوابه
دومنیک هاینتز
Substitute 62'
3 دومنیک هاینتز
جولیان چابو
24 جولیان چابو
تیمو هوبرز
Card
4 تیمو هوبرز
یان تیلمان
Substitute 55'
29 یان تیلمان
اریک مارتل
Substitute 77'
6 اریک مارتل
لینتون ماینا
Card
37 لینتون ماینا
فلورین کاینز
Card
Substitute 46'
11 فلورین کاینز
فریده آلیدو
Substitute 46'
40 فریده آلیدو
اشتفان تایگس
Goal
21 اشتفان تایگس

کلن

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

 • تیم سیرسلبن تیم سیرسلبن
  4
 • استفن شیمر استفن شیمر
  9
 • دنیس تومالا دنیس تومالا
  Substitute 87'
  11
 • فلورین پیک فلورین پیک
  Substitute 67' Goal 78'
  17
 • ماروین پیرینگر ماروین پیرینگر
  Substitute 86'
  18
 • نیکولو دوودان نیکولو دوودان
  20
 • آدرین بک آدرین بک
  21
 • ویتوس ایچر ویتوس ایچر
  22
 • نورمان تورکائف نورمان تورکائف
  Substitute 80'
  30
 • مارک اوث مارک اوث
  Substitute 46'
  13
 • لئارت پاگارادا لئارت پاگارادا
  Substitute 62'
  17
 • راسموس کارستنسن راسموس کارستنسن
  Substitute 55' Goal 64'
  18
 • فیلیپ پنتکه فیلیپ پنتکه
  20
 • یاکوب استین کریستنسن یاکوب استین کریستنسن
  22
 • سارجیس آدمیان سارجیس آدمیان
  23
 • فلوریان دیتز فلوریان دیتز
  Substitute 77'
  33
 • Bakatukanda E. Bakatukanda E.
  38
 • داونز داونز
  Substitute 46'
  42

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها