بازی تورینو و فروزینونه - هفته 33 - 2 اردیبهشت 1403

2 اردیبهشت 1403 - 16:30 live 25

ترکیب تیم ها

آدرین تامزه
61 آدرین تامزه
ریکاردو رودریگز
C 13 ریکاردو رودریگز
رائول بلانوا
19 رائول بلانوا
کارول لینتی
77 کارول لینتی
ایوان ایلیچ
8 ایوان ایلیچ
مرگیم ووجودا
27 مرگیم ووجودا
نیکولا ولاشیچ
16 نیکولا ولاشیچ
استفانو توراتی
80 استفانو توراتی
کالب اوکولی
5 کالب اوکولی
سیمونه رومانیولی
6 سیمونه رومانیولی
پل لیرولا
20 پل لیرولا
مارکو برشیانینی
4 مارکو برشیانینی
انزو بارنچیا
45 انزو بارنچیا
لوکا مازیتلی
C 36 لوکا مازیتلی
نادیر زورتئا
19 نادیر زورتئا
ولید چدیرا
70 ولید چدیرا
آدرین تامزه
61 آدرین تامزه
ریکاردو رودریگز
C 13 ریکاردو رودریگز
رائول بلانوا
19 رائول بلانوا
کارول لینتی
77 کارول لینتی
ایوان ایلیچ
8 ایوان ایلیچ
مرگیم ووجودا
27 مرگیم ووجودا
نیکولا ولاشیچ
16 نیکولا ولاشیچ
استفانو توراتی
80 استفانو توراتی
کالب اوکولی
5 کالب اوکولی
سیمونه رومانیولی
6 سیمونه رومانیولی
پل لیرولا
20 پل لیرولا
مارکو برشیانینی
4 مارکو برشیانینی
انزو بارنچیا
45 انزو بارنچیا
لوکا مازیتلی
C 36 لوکا مازیتلی
نادیر زورتئا
19 نادیر زورتئا
ولید چدیرا
70 ولید چدیرا

بازیکنان ذخیره

 • پیرلوئیجی فراتالی پیرلوئیجی فراتالی
  1
 • خایمه بائز خایمه بائز
  7
 • دمبا سک دمبا سک
  8
 • کایو خورخه کایو خورخه
  9
 • ماروین کانی ماروین کانی
  11
 • راینیر راینیر
  12
 • فرانچسکو گلی فرانچسکو گلی
  14
 • گاریتانو گاریتانو
  16
 • جیورجی ورنادزه جیورجی ورنادزه
  17
 • آریون ایبراهیموویچ آریون ایبراهیموویچ
  27
 • فارس قدمیس فارس قدمیس
  29
 • ایلاریو مونته ریسی ایلاریو مونته ریسی
  30
 • میشل سروفولینی میشل سروفولینی
  31
 • ماتئوس لوساردی ماتئوس لوساردی
  47

آمار مسابقه