بازی زووله و آژاکس - هفته 27 - 12 فروردين 1403

12 فروردين 1403 - 13:45 نتیجه نهایی

زووله

1 - 3
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

9 '
yellow-card
اودیسئوس ولاناس
12 '
goal
هلینسون پاس گل بنجامین تاهیروویچ
24 '
goal
چوبا آکپوم پاس گل گادتس
38 '
yellow-card
توماس لام
50 '
yellow-card
مانسورک
65 '
subtitute-out
گایی گادتس
67 '
subtitute-out
ولیوس الازوزی
67 '
subtitute-out
کراستف رجیندرس
67 '
subtitute-out
فن در واتر اودیسئوس ولاناس
71 '
yellow-card
ولیوس
72 '
goal
کراستف پاس گل یونس ناملی
77 '
yellow-card
انسلمو گارسیا مکنولتی
79 '
var گل قبول نشده
فن در واتر
81 '
subtitute-out
کلیف رابی ووس برانکو ون دن بومن
81 '
subtitute-out
برنا سوسا استیون برخواین
84 '
goal
چوبا آکپوم پاس گل گایی
86 '
subtitute-out
ریشخوف چوبا آکپوم
87 '
subtitute-out
لنرت زایبورا انسلمو گارسیا مکنولتی
89 '
yellow-card
کلیف رابی ووس
90+3 '
var گل قبول نشده
برام فن پولن

زووله

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

زووله

4-2-3-1
یسپر شیندلار
1 یسپر شیندلار
برام فن پولن
C 2 برام فن پولن
کرستن
4 کرستن
توماس لام
Card
13 توماس لام
انسلمو گارسیا مکنولتی
Card
Substitute 87'
15 انسلمو گارسیا مکنولتی
الازوزی
Substitute 67'
6 الازوزی
ون دن برگ
11 ون دن برگ
یونس ناملی
Goal
7 یونس ناملی
اودیسئوس ولاناس
Card
Substitute 67'
18 اودیسئوس ولاناس
رجیندرس
Substitute 67'
23 رجیندرس
لنارت تای
9 لنارت تای
دیانت رامای
40 دیانت رامای
برانکو ون دن بومن
Substitute 81'
21 برانکو ون دن بومن
هاتو
4 هاتو
دوین رنش
2 دوین رنش
مانسورک
Card
16 مانسورک
بنجامین تاهیروویچ
Goal
33 بنجامین تاهیروویچ
هلینسون
Goal
38 هلینسون
چوبا آکپوم
Goal Goal
Substitute 86'
10 چوبا آکپوم
یسپر شیندلار
1 یسپر شیندلار
برام فن پولن
C 2 برام فن پولن
کرستن
4 کرستن
توماس لام
Card
13 توماس لام
انسلمو گارسیا مکنولتی
Card
Substitute 87'
15 انسلمو گارسیا مکنولتی
الازوزی
Substitute 67'
6 الازوزی
ون دن برگ
11 ون دن برگ
یونس ناملی
Goal
7 یونس ناملی
اودیسئوس ولاناس
Card
Substitute 67'
18 اودیسئوس ولاناس
رجیندرس
Substitute 67'
23 رجیندرس
لنارت تای
9 لنارت تای
دیانت رامای
40 دیانت رامای
برانکو ون دن بومن
Substitute 81'
21 برانکو ون دن بومن
هاتو
4 هاتو
دوین رنش
2 دوین رنش
مانسورک
Card
16 مانسورک
بنجامین تاهیروویچ
Goal
33 بنجامین تاهیروویچ
هلینسون
Goal
38 هلینسون
چوبا آکپوم
Goal Goal
Substitute 86'
10 چوبا آکپوم

بازیکنان ذخیره

زووله

 • فن در واتر فن در واتر
  Substitute 67'
  8
 • ولیوس ولیوس
  Substitute 67' Card 71'
  14
 • فونتانا فونتانا
  17
 • لنرت زایبورا لنرت زایبورا
  Substitute 87'
  20
 • ورمیر ورمیر
  25
 • ون در هار ون در هار
  33
 • اوخاتو اوخاتو
  37
 • Gijselhart T. Gijselhart T.
  38
 • هائوپت میر هائوپت میر
  40
 • کراستف کراستف
  Substitute 67' Goal 72'
  50
 • خرونیمو رولی خرونیمو رولی
  1
 • گایی گایی
  Substitute 65' Goal 84'
  3
 • 11
 • ریشخوف ریشخوف
  Substitute 86'
  19
 • رمکو پاسفیر رمکو پاسفیر
  22
 • کلیف رابی ووس کلیف رابی ووس
  Substitute 81' Card 89'
  24
 • برنا سوسا برنا سوسا
  Substitute 81'
  25
 • فیتز جیم فیتز جیم
  28
 • گوجیر گوجیر
  47

آمار مسابقه