بازی توئنته و وولندام - هفته 33 - 23 اردیبهشت 1403

23 اردیبهشت 1403 - 16:00 نتیجه نهایی
7 - 2
نتیجه نهایی

وولندام

لیگ اردیویسه هلند ‎2023-2024 - هفته : 33 استادیوم De Grolsch Veste داور Lindhout A.

اتفاقات بازی

4 '
goal
میرانی پاس گل رابرت موهرن
8 '
yellow-card
لا روکس
9 '
goal
ریکی ون وولفسینکل پاس گل دان روتز
21 '
goal
میرانی پاس گل دویری
23 '
goal
ناسی اونووار پاس گل سم استین
37 '
goal
رابین پروپر پاس گل گیس اسمال
40 '
goal
رگیر
43 '
goal
سم استین پاس گل ریکی ون وولفسینکل
46 '
subtitute-out
تویگت د هان
46 '
subtitute-out
فلینت خاویر امبویامبا
57 '
subtitute-out
صلاح ادینه ناسی اونووار
57 '
subtitute-out
میچل فن برگن دان روتز
66 '
subtitute-out
سافوان دویری
66 '
subtitute-out
مایرون بوآدو کیولو
69 '
goal
سم استین
72 '
yellow-card
پلات
73 '
goal
سم استین
74 '
subtitute-out
ویوالدو سمدو رابرت موهرن
80 '
subtitute-out
کارل ایتینگ گیس اسمال
80 '
subtitute-out
طاها سادیلک
86 '
subtitute-out
Demircioglu C. جانسون

ترکیب تیم ها

وولندام

4-3-3
یونرستال
1 یونرستال
رگیر
Goal
8 رگیر
هیلگرس
2 هیلگرس
رابین پروپر
Goal
3 رابین پروپر
گیس اسمال
Goal
Substitute 80'
5 گیس اسمال
کیولو
Substitute 66'
4 کیولو
سادیلک
Substitute 80'
23 سادیلک
دان روتز
Goal
Substitute 57'
11 دان روتز
سم استین
Goal Goal Goal
Goal
14 سم استین
ناسی اونووار
Goal
Substitute 57'
10 ناسی اونووار
ریکی ون وولفسینکل
Goal
Goal
9 ریکی ون وولفسینکل
بری لائوورز
22 بری لائوورز
کوکس
5 کوکس
بنایسا بنامار
6 بنایسا بنامار
خاویر امبویامبا
Substitute 46'
C 31 خاویر امبویامبا
پلات
Card
3 پلات
لا روکس
Card
8 لا روکس
میرانی
Goal Goal
4 میرانی
د هان
Substitute 46'
36 د هان
جانسون
Substitute 86'
38 جانسون
رابرت موهرن
Goal
Substitute 74'
21 رابرت موهرن
دویری
Goal
Substitute 66'
24 دویری
یونرستال
1 یونرستال
رگیر
Goal
8 رگیر
هیلگرس
2 هیلگرس
رابین پروپر
Goal
3 رابین پروپر
گیس اسمال
Goal
Substitute 80'
5 گیس اسمال
کیولو
Substitute 66'
4 کیولو
سادیلک
Substitute 80'
23 سادیلک
دان روتز
Goal
Substitute 57'
11 دان روتز
سم استین
Goal Goal Goal
Goal
14 سم استین
ناسی اونووار
Goal
Substitute 57'
10 ناسی اونووار
ریکی ون وولفسینکل
Goal
Goal
9 ریکی ون وولفسینکل
بری لائوورز
22 بری لائوورز
کوکس
5 کوکس
بنایسا بنامار
6 بنایسا بنامار
خاویر امبویامبا
Substitute 46'
C 31 خاویر امبویامبا
پلات
Card
3 پلات
لا روکس
Card
8 لا روکس
میرانی
Goal Goal
4 میرانی
د هان
Substitute 46'
36 د هان
جانسون
Substitute 86'
38 جانسون
رابرت موهرن
Goal
Substitute 74'
21 رابرت موهرن
دویری
Goal
Substitute 66'
24 دویری

وولندام

4-3-3

بازیکنان ذخیره

 • کارل ایتینگ کارل ایتینگ
  Substitute 80'
  6
 • میچل فن برگن میچل فن برگن
  Substitute 57'
  7
 • سامپستد سامپستد
  12
 • El Maach I. El Maach I.
  16
 • وانهورنبیک وانهورنبیک
  17
 • میشل ولپ میشل ولپ
  18
 • طاها طاها
  Substitute 80'
  19
 • مایرون بوآدو مایرون بوآدو
  Substitute 66'
  21
 • پرمیسلاو تایتون پرمیسلاو تایتون
  22
 • صلاح ادینه صلاح ادینه
  Substitute 57'
  34
 • مکس برونس مکس برونس
  38
 • بسلینک بسلینک
  41

وولندام

 • بکهاوس بکهاوس
  1
 • بور بور
  2
 • ویوالدو سمدو ویوالدو سمدو
  Substitute 74'
  9
 • نازیح نازیح
  16
 • تویگت تویگت
  Substitute 46'
  17
 • van Oevelen K. van Oevelen K.
  20
 • هائوو هائوو
  27
 • فلینت فلینت
  Substitute 46'
  28
 • سافوان سافوان
  Substitute 66'
  30
 • Demircioglu C. Demircioglu C.
  Substitute 86'
  39
 • اکسل گوساند اکسل گوساند
  50

آمار مسابقه