بازی سووتوف و زنیت - هفته 22 - 11 فروردين 1403

11 فروردين 1403 - 14:30 نتیجه نهایی

سووتوف

1 - 1
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

1 '
goal
شیتوف
23 '
goal
آرتور
59 '
yellow-card
آمار رحمانویچ
61 '
subtitute-out
یاکوبا اروزکو
63 '
subtitute-out
اخمتوف آندری موستووی
63 '
subtitute-out
گوستاوو مانتوآن کلاودینیو
67 '
yellow-card
ویتیوگوف
73 '
subtitute-out
پدرو هنریکه آرتور
73 '
subtitute-out
ایوان سرگئیف کاسیرا
78 '
subtitute-out
پچنین سالتیکوف
78 '
subtitute-out
سوکولوف شیتوف
82 '
yellow-card
نینو
87 '
subtitute-out
اروخین ویلمار باریوس
90+6 '
subtitute-out
زوتوف ویتیوگوف
90+6 '
subtitute-out
پوبوف آمار رحمانویچ

سووتوف

4-4-2

ترکیب تیم ها

سووتوف

4-4-2
لمائف
1 لمائف
راسکازوف
15 راسکازوف
اوگنیف
24 اوگنیف
سلداتنکف
4 سلداتنکف
گورشکف
5 گورشکف
فرناندو کوستانزا
22 فرناندو کوستانزا
ویتیوگوف
Card
Substitute 90+6'
8 ویتیوگوف
اروزکو
Substitute 61'
32 اروزکو
سالتیکوف
Substitute 78'
14 سالتیکوف
شیتوف
Goal
Substitute 78'
73 شیتوف
آمار رحمانویچ
Card
Substitute 90+6'
20 آمار رحمانویچ
آداموف
16 آداموف
سانتوس
3 سانتوس
نینو
Card
27 نینو
استراهینیا اراکوویچ
25 استراهینیا اراکوویچ
کاراوائف
15 کاراوائف
کلاودینیو
Substitute 63'
11 کلاودینیو
ویلمار باریوس
Substitute 87'
5 ویلمار باریوس
خرالدو وندل
8 خرالدو وندل
آندری موستووی
Substitute 63'
17 آندری موستووی
کاسیرا
Substitute 73'
30 کاسیرا
آرتور
Goal
Substitute 73'
9 آرتور
لمائف
1 لمائف
راسکازوف
15 راسکازوف
اوگنیف
24 اوگنیف
سلداتنکف
4 سلداتنکف
گورشکف
5 گورشکف
فرناندو کوستانزا
22 فرناندو کوستانزا
ویتیوگوف
Card
Substitute 90+6'
8 ویتیوگوف
اروزکو
Substitute 61'
32 اروزکو
سالتیکوف
Substitute 78'
14 سالتیکوف
شیتوف
Goal
Substitute 78'
73 شیتوف
آمار رحمانویچ
Card
Substitute 90+6'
20 آمار رحمانویچ
آداموف
16 آداموف
سانتوس
3 سانتوس
نینو
Card
27 نینو
استراهینیا اراکوویچ
25 استراهینیا اراکوویچ
کاراوائف
15 کاراوائف
کلاودینیو
Substitute 63'
11 کلاودینیو
ویلمار باریوس
Substitute 87'
5 ویلمار باریوس
خرالدو وندل
8 خرالدو وندل
آندری موستووی
Substitute 63'
17 آندری موستووی
کاسیرا
Substitute 73'
30 کاسیرا
آرتور
Goal
Substitute 73'
9 آرتور

بازیکنان ذخیره

سووتوف

 • خوبولوف خوبولوف
  9
 • کارپیتسکی کارپیتسکی
  17
 • یاکوبا یاکوبا
  Substitute 61'
  18
 • پچنین پچنین
  Substitute 78'
  25
 • سوکولوف سوکولوف
  Substitute 78'
  30
 • زوتوف زوتوف
  Substitute 90+6'
  31
 • فرولوف فرولوف
  39
 • Beltyukov D. Beltyukov D.
  61
 • Gribakin I. Gribakin I.
  65
 • ولادیمیر سایچووی ولادیمیر سایچووی
  77
 • پوبوف پوبوف
  Substitute 90+6'
  92
 • گاپونوف گاپونوف
  95
 • الکساندر واسیوتین الکساندر واسیوتین
  1
 • ایزیدور ایزیدور
  10
 • کووالنکو کووالنکو
  18
 • اروخین اروخین
  Substitute 87'
  21
 • پدرو هنریکه پدرو هنریکه
  Substitute 73'
  24
 • آلیپ آلیپ
  28
 • گوستاوو مانتوآن گوستاوو مانتوآن
  Substitute 63'
  31
 • ایوان سرگئیف ایوان سرگئیف
  Substitute 73'
  33
 • میکائیل کرژاکوف میکائیل کرژاکوف
  41
 • رودریگو رودریگو
  55
 • اخمتوف اخمتوف
  Substitute 63'
  77
 • واسیلیف واسیلیف
  79

آمار مسابقه