بازی اورنبورگ و روبین کازان - هفته 23 - 20 فروردين 1403

20 فروردين 1403 - 17:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

58 '
goal
وروبیف
65 '
yellow-card
وروبیف
67 '
subtitute-out
کسری طاهری داکو
74 '
subtitute-out
گورلوک تامسون
74 '
subtitute-out
باشیچ لوکاس ورا
82 '
yellow-card
فلورنتین
83 '
subtitute-out
محمد قربانی فلورنتین
83 '
subtitute-out
جیمی مارین وروبیف
83 '
subtitute-out
جوسیس لازار رانجلوویچ
86 '
yellow-card
زوتوف
89 '
goal
خوتولف
90+1 '
yellow-card
جیمی مارین
90+2 '
subtitute-out
پروخین میخایلوف
90+3 '
subtitute-out
یوتیچ رستمجون آشورماتوف

ترکیب تیم ها

سیسوئف
99 سیسوئف
آداموف
6 آداموف
پرز
22 پرز
خوتولف
Goal
4 خوتولف
گوگلیشیدزل
5 گوگلیشیدزل
فلورنتین
Card
Substitute 83'
21 فلورنتین
لوکاس ورا
Substitute 74'
23 لوکاس ورا
میخایلوف
Substitute 90+2'
14 میخایلوف
تامسون
Substitute 74'
16 تامسون
وروبیف
Goal
Card
Substitute 83'
10 وروبیف
بریان مانسیلا
9 بریان مانسیلا
شاموف
50 شاموف
گریتسائنکو
27 گریتسائنکو
وجاکیک
15 وجاکیک
رستمجون آشورماتوف
Substitute 90+3'
5 رستمجون آشورماتوف
روژخوف
51 روژخوف
ایو
6 ایو
زوتوف
Card
21 زوتوف
کابوتوف
70 کابوتوف
لازار رانجلوویچ
Substitute 83'
7 لازار رانجلوویچ
داکو
Substitute 67'
44 داکو
وادا
30 وادا
سیسوئف
99 سیسوئف
آداموف
6 آداموف
پرز
22 پرز
خوتولف
Goal
4 خوتولف
گوگلیشیدزل
5 گوگلیشیدزل
فلورنتین
Card
Substitute 83'
21 فلورنتین
لوکاس ورا
Substitute 74'
23 لوکاس ورا
میخایلوف
Substitute 90+2'
14 میخایلوف
تامسون
Substitute 74'
16 تامسون
وروبیف
Goal
Card
Substitute 83'
10 وروبیف
بریان مانسیلا
9 بریان مانسیلا
شاموف
50 شاموف
گریتسائنکو
27 گریتسائنکو
وجاکیک
15 وجاکیک
رستمجون آشورماتوف
Substitute 90+3'
5 رستمجون آشورماتوف
روژخوف
51 روژخوف
ایو
6 ایو
زوتوف
Card
21 زوتوف
کابوتوف
70 کابوتوف
لازار رانجلوویچ
Substitute 83'
7 لازار رانجلوویچ
داکو
Substitute 67'
44 داکو
وادا
30 وادا

بازیکنان ذخیره

 • پولویاختوف پولویاختوف
  2
 • سیواکوف سیواکوف
  3
 • گورلوک گورلوک
  Substitute 74'
  7
 • باشیچ باشیچ
  Substitute 74'
  8
 • مالیخ مالیخ
  12
 • ابوخوف ابوخوف
  13
 • کوئرو کوئرو
  19
 • Substitute 83'
  66
 • جیمی مارین جیمی مارین
  Substitute 83' Card 90+1'
  80
 • سیدوروف سیدوروف
  81
 • پروخین پروخین
  Substitute 90+2'
  87
 • Khodanovich A. A. Khodanovich A. A.
  95
 • مارتینوویچ مارتینوویچ
  4
 • جوسیس جوسیس
  Substitute 83'
  8
 • یوتیچ یوتیچ
  Substitute 90+3'
  10
 • Substitute 67'
  11
 • آفشاتسو آفشاتسو
  18
 • اولگ ایوانو اولگ ایوانو
  19
 • درزگیچ درزگیچ
  26
 • یانوویچ یانوویچ
  66
 • Bijelovic L. Bijelovic L.
  77
 • Korets N. Korets N.
  86
 • شابانخاژا شابانخاژا
  99

آمار مسابقه