بازی روبین کازان و روستوف - هفته 28 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 14:30 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر روسیه ‎2023-2024 - هفته : 28 استادیوم Ak Bars Arena داور Lyubimov A.

اتفاقات بازی

30 '
goal
رایبوس
38 '
goal
مارتینوویچ پاس گل کابوتوف
62 '
subtitute-out
لانگوویچ واخانیا
62 '
subtitute-out
الاسکالانی بایرامیان
62 '
subtitute-out
کومارو اوجنی چرنوف
64 '
yellow-card
الاسکالانی
65 '
goal
جوسیس
70 '
subtitute-out
گولنکوف دانیل اوتکین
73 '
goal
شتینین پاس گل اوسیپنکو
74 '
yellow-card
کومارو
75 '
second-yellow-card
کومارو
85 '
subtitute-out
شابانخاژا رایبوس
85 '
subtitute-out
اولگ ایوانو جوسیس
86 '
second-yellow-card
الاسکالانی
86 '
subtitute-out
لازار رانجلوویچ بزروکوف

ترکیب تیم ها

دیوپین
22 دیوپین
وجاکیک
15 وجاکیک
مارتینوویچ
Goal
C 4 مارتینوویچ
گریتسائنکو
27 گریتسائنکو
کابوتوف
Goal
70 کابوتوف
جوسیس
Goal
Substitute 85'
8 جوسیس
ایو
6 ایو
روژخوف
51 روژخوف
رایبوس
Goal
Substitute 85'
31 رایبوس
داکو
44 داکو
بزروکوف
Substitute 86'
23 بزروکوف
مدودف
1 مدودف
اوجنی چرنوف
Substitute 62'
28 اوجنی چرنوف
ساکو
3 ساکو
اوسیپنکو
Goal
55 اوسیپنکو
واخانیا
Substitute 62'
40 واخانیا
شتینین
Goal
88 شتینین
گلبوف
C 15 گلبوف
دانیل اوتکین
Substitute 70'
47 دانیل اوتکین
بایرامیان
Substitute 62'
19 بایرامیان
کوملیچنکو
27 کوملیچنکو
رونالدو
7 رونالدو
دیوپین
22 دیوپین
وجاکیک
15 وجاکیک
مارتینوویچ
Goal
C 4 مارتینوویچ
گریتسائنکو
27 گریتسائنکو
کابوتوف
Goal
70 کابوتوف
جوسیس
Goal
Substitute 85'
8 جوسیس
ایو
6 ایو
روژخوف
51 روژخوف
رایبوس
Goal
Substitute 85'
31 رایبوس
داکو
44 داکو
بزروکوف
Substitute 86'
23 بزروکوف
مدودف
1 مدودف
اوجنی چرنوف
Substitute 62'
28 اوجنی چرنوف
ساکو
3 ساکو
اوسیپنکو
Goal
55 اوسیپنکو
واخانیا
Substitute 62'
40 واخانیا
شتینین
Goal
88 شتینین
گلبوف
C 15 گلبوف
دانیل اوتکین
Substitute 70'
47 دانیل اوتکین
بایرامیان
Substitute 62'
19 بایرامیان
کوملیچنکو
27 کوملیچنکو
رونالدو
7 رونالدو

بازیکنان ذخیره

 • تسلنکو تسلنکو
  2
 • رستمجون آشورماتوف رستمجون آشورماتوف
  5
 • لازار رانجلوویچ لازار رانجلوویچ
  Substitute 86'
  7
 • لوموویتسکی لوموویتسکی
  9
 • آفشاتسو آفشاتسو
  18
 • اولگ ایوانو اولگ ایوانو
  Substitute 85'
  19
 • وادا وادا
  30
 • رحمانعلیف رحمانعلیف
  33
 • شاموف شاموف
  50
 • یانوویچ یانوویچ
  66
 • Bijelovic L. Bijelovic L.
  77
 • شابانخاژا شابانخاژا
  Substitute 85'
  99
 • مالخین مالخین
  4
 • ترنتجف ترنتجف
  5
 • پژجاکوف پژجاکوف
  30
 • الاسکالانی الاسکالانی
  Substitute 62' Card 64' Card 86'
  34
 • کولتاکوف کولتاکوف
  51
 • Shantaliy D. Shantaliy D.
  58
 • کومارو کومارو
  Substitute 62' Card 74' Card 75'
  62
 • Ignatov G. Ignatov G.
  67
 • گولنکوف گولنکوف
  Substitute 70'
  69
 • آزناروف آزناروف
  73
 • لانگوویچ لانگوویچ
  Substitute 62'
  87
 • Solovjev Y. Solovjev Y.
  93

آمار مسابقه