بازی اسپارتاک و روبین کازان - هفته 29 - 30 اردیبهشت 1403

30 اردیبهشت 1403 - 14:45 نتیجه نهایی
لیگ لیگ برتر روسیه ‎2023-2024 - هفته : 29 استادیوم Lukoil Arena داور Moskalev V.

اتفاقات بازی

6 '
yellow-card
اومیاروف
21 '
goal
تئو بونگوندا پاس گل مارتینز پریرا
28 '
goal
زوبنین پاس گل خلوسویچ
55 '
subtitute-out
دانیل پروستف اومیاروف
55 '
subtitute-out
ایگناتوف خسوس مدینا
63 '
goal
مارتینز پریرا پاس گل دانیل پروستف
64 '
subtitute-out
شابانخاژا رایبوس
64 '
subtitute-out
آفشاتسو رحمانعلیف
67 '
subtitute-out
ماسلوف ژیکیا
68 '
subtitute-out
مانفرد یوگالد سوبولف
70 '
subtitute-out
بزروکوف وادا
70 '
subtitute-out
تسلنکو مارتینوویچ
71 '
yellow-card
روژخوف
73 '
yellow-card
تسلنکو
76 '
subtitute-out
ویکتور موزس تئو بونگوندا
77 '
goal
داکو پاس گل شابانخاژا
78 '
yellow-card
خلوسویچ
80 '
yellow-card
چرنوف
86 '
yellow-card
زوبنین
90+1 '
subtitute-out
اولگ ایوانو زوتوف

ترکیب تیم ها

ماکسیمنکو
98 ماکسیمنکو
ژیکیا
Substitute 67'
14 ژیکیا
چرنوف
Card
23 چرنوف
دوارته
4 دوارته
مارتینز پریرا
Goal
Goal
35 مارتینز پریرا
خسوس مدینا
Substitute 55'
19 خسوس مدینا
اومیاروف
Card
Substitute 55'
18 اومیاروف
زوبنین
Goal
Card
47 زوبنین
خلوسویچ
Goal
Card
82 خلوسویچ
تئو بونگوندا
Goal
Substitute 76'
77 تئو بونگوندا
سوبولف
Substitute 68'
7 سوبولف
دیوپین
22 دیوپین
گریتسائنکو
27 گریتسائنکو
مارتینوویچ
Substitute 70'
4 مارتینوویچ
وجاکیک
15 وجاکیک
روژخوف
Card
51 روژخوف
رحمانعلیف
Substitute 64'
33 رحمانعلیف
زوتوف
Substitute 90+1'
21 زوتوف
کابوتوف
70 کابوتوف
وادا
Substitute 70'
30 وادا
داکو
Goal
44 داکو
رایبوس
Substitute 64'
31 رایبوس
ماکسیمنکو
98 ماکسیمنکو
ژیکیا
Substitute 67'
14 ژیکیا
چرنوف
Card
23 چرنوف
دوارته
4 دوارته
مارتینز پریرا
Goal
Goal
35 مارتینز پریرا
خسوس مدینا
Substitute 55'
19 خسوس مدینا
اومیاروف
Card
Substitute 55'
18 اومیاروف
زوبنین
Goal
Card
47 زوبنین
خلوسویچ
Goal
Card
82 خلوسویچ
تئو بونگوندا
Goal
Substitute 76'
77 تئو بونگوندا
سوبولف
Substitute 68'
7 سوبولف
دیوپین
22 دیوپین
گریتسائنکو
27 گریتسائنکو
مارتینوویچ
Substitute 70'
4 مارتینوویچ
وجاکیک
15 وجاکیک
روژخوف
Card
51 روژخوف
رحمانعلیف
Substitute 64'
33 رحمانعلیف
زوتوف
Substitute 90+1'
21 زوتوف
کابوتوف
70 کابوتوف
وادا
Substitute 70'
30 وادا
داکو
Goal
44 داکو
رایبوس
Substitute 64'
31 رایبوس

بازیکنان ذخیره

 • ریبکیوک ریبکیوک
  2
 • کلاسن کلاسن
  5
 • Substitute 76'
  8
 • مانفرد یوگالد مانفرد یوگالد
  Substitute 68'
  9
 • زینکوفسکی زینکوفسکی
  17
 • تاوارس تاوارس
  20
 • ایگناتوف ایگناتوف
  Substitute 55'
  22
 • دانیل پروستف دانیل پروستف
  Substitute 55' Goal 63'
  25
 • ماسلوف ماسلوف
  Substitute 67'
  39
 • لیتوینوف لیتوینوف
  68
 • Svinov I. Svinov I.
  88
 • دنیسوف دنیسوف
  97
 • تسلنکو تسلنکو
  Substitute 70' Card 73'
  2
 • رستمجون آشورماتوف رستمجون آشورماتوف
  5
 • لازار رانجلوویچ لازار رانجلوویچ
  7
 • جوسیس جوسیس
  8
 • لوموویتسکی لوموویتسکی
  9
 • 11
 • آفشاتسو آفشاتسو
  Substitute 64'
  18
 • اولگ ایوانو اولگ ایوانو
  Substitute 90+1'
  19
 • بزروکوف بزروکوف
  Substitute 70'
  23
 • شاموف شاموف
  50
 • یانوویچ یانوویچ
  66
 • شابانخاژا شابانخاژا
  Substitute 64' Goal 77'
  99

آمار مسابقه