بازی العین امارات و شارجه امارات - هفته 17 - 11 فروردين 1403

11 فروردين 1403 - 21:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

14 '
yellow-card
نادر
53 '
goal
لابا پاس گل محمد
54 '
subtitute-out
الدهنهانی لوانزینیو
56 '
goal
بن لاربی پاس گل کایو
65 '
yellow-card
محمد
66 '
subtitute-out
البلوشی نادر
69 '
subtitute-out
بوازیر الحسن
69 '
subtitute-out
میرالم پیانیچ موسی مارگا
78 '
yellow-card
لابا
80 '
subtitute-out
سلیم علی ملونی
81 '
subtitute-out
تاگلیابو کایو
87 '
subtitute-out
آتزیلی پالاسیوس
87 '
subtitute-out
ترائوره کاکو
90 '
yellow-card
رشید

ترکیب تیم ها

خلید عیسی
17 خلید عیسی
اریک
15 اریک
کوماری
46 کوماری
Autonne K.
3 Autonne K.
محمد
Goal
Card
C 11 محمد
پالاسیوس
Substitute 87'
20 پالاسیوس
پارک یانگ وو
5 پارک یانگ وو
نادر
Card
Substitute 66'
6 نادر
کاکو
Substitute 87'
10 کاکو
لابا
Goal
Card
9 لابا
سوفیان رحیمی
21 سوفیان رحیمی
یعقوب الحسانی
40 یعقوب الحسانی
ملونی
Substitute 80'
22 ملونی
چو یو مین
33 چو یو مین
سالم
13 سالم
الحسن
Substitute 69'
3 الحسن
سرور
6 سرور
رشید
Card
24 رشید
بن لاربی
Goal
11 بن لاربی
لوانزینیو
Substitute 54'
27 لوانزینیو
کایو
Goal
Substitute 81'
7 کایو
خلید عیسی
17 خلید عیسی
اریک
15 اریک
کوماری
46 کوماری
Autonne K.
3 Autonne K.
محمد
Goal
Card
C 11 محمد
پالاسیوس
Substitute 87'
20 پالاسیوس
پارک یانگ وو
5 پارک یانگ وو
نادر
Card
Substitute 66'
6 نادر
کاکو
Substitute 87'
10 کاکو
لابا
Goal
Card
9 لابا
سوفیان رحیمی
21 سوفیان رحیمی
یعقوب الحسانی
40 یعقوب الحسانی
ملونی
Substitute 80'
22 ملونی
چو یو مین
33 چو یو مین
سالم
13 سالم
الحسن
Substitute 69'
3 الحسن
سرور
6 سرور
رشید
Card
24 رشید
بن لاربی
Goal
11 بن لاربی
لوانزینیو
Substitute 54'
27 لوانزینیو
کایو
Goal
Substitute 81'
7 کایو

بازیکنان ذخیره

 • Mohammed Abo Sandah Mohammed Abo Sandah
  1
 • آتزیلی آتزیلی
  Substitute 87'
  7
 • البلوشی البلوشی
  Substitute 66'
  8
 • احمد بارمان احمد بارمان
  13
 • هاشمی هاشمی
  16
 • خلید البلوشی خلید البلوشی
  18
 • سلطان الشمسی سلطان الشمسی
  27
 • حسن جمعه حسن جمعه
  44
 • ترائوره ترائوره
  Substitute 87'
  70
 • تاحید تاحید
  1
 • Substitute 69'
  10
 • تاگلیابو تاگلیابو
  Substitute 81'
  12
 • بوازیر بوازیر
  Substitute 69'
  14
 • سلیم علی سلیم علی
  Substitute 80'
  15
 • فهد فهد
  17
 • غنیم غنیم
  18
 • الدهنهانی الدهنهانی
  Substitute 54'
  19
 • صالح صالح
  23

آمار مسابقه