بازی الوصل امارات و خور فکان - هفته 17 - 11 فروردين 1403

11 فروردين 1403 - 21:30 نتیجه نهایی
3 - 0
نتیجه نهایی

خور فکان

اتفاقات بازی

21 '
yellow-card
حسین
43 '
var گل قبول نشده
هریس سفروویچ
46 '
subtitute-out
سالم حسین
56 '
goal
لیما پاس گل صالح
65 '
subtitute-out
عمر جوما عزیزبک آمانوف
65 '
subtitute-out
انینگو آواد
70 '
goal
نیکولاس خیمنز
77 '
subtitute-out
الجنبی سعید
77 '
subtitute-out
احمد سبیل
78 '
yellow-card
احمد
78 '
subtitute-out
جین ان گوئسن هریس سفروویچ
79 '
subtitute-out
سالمین نیکولاس خیمنز
81 '
goal
سیدیبه پاس گل لیما
87 '
subtitute-out
المهری پوبلته
87 '
subtitute-out
سالم جواد عاد اولیویرا
88 '
subtitute-out
جانیر جونگ سئونگ هیون
89 '
yellow-card
پریرا

ترکیب تیم ها

خور فکان

4-3-3
Khaled Saif
1 Khaled Saif
صالح
Goal
12 صالح
جونگ سئونگ هیون
Substitute 88'
15 جونگ سئونگ هیون
بوتیفینی
4 بوتیفینی
اولیویرا
Substitute 87'
14 اولیویرا
نیکولاس خیمنز
Goal
Substitute 79'
31 نیکولاس خیمنز
پوبلته
Substitute 87'
20 پوبلته
سیدیبه
Goal
6 سیدیبه
کاندو
9 کاندو
هریس سفروویچ
Substitute 78'
8 هریس سفروویچ
لیما
Goal
Goal
10 لیما
احمد محمود
66 احمد محمود
سعید
Substitute 77'
80 سعید
سلیمان
20 سلیمان
پریرا
Card
3 پریرا
سبیل
Substitute 77'
19 سبیل
عبدالایف
18 عبدالایف
حسین
Card
Substitute 46'
8 حسین
آواد
Substitute 65'
72 آواد
رانیل
14 رانیل
لورنسی
7 لورنسی
Khaled Saif
1 Khaled Saif
صالح
Goal
12 صالح
جونگ سئونگ هیون
Substitute 88'
15 جونگ سئونگ هیون
بوتیفینی
4 بوتیفینی
اولیویرا
Substitute 87'
14 اولیویرا
نیکولاس خیمنز
Goal
Substitute 79'
31 نیکولاس خیمنز
پوبلته
Substitute 87'
20 پوبلته
سیدیبه
Goal
6 سیدیبه
کاندو
9 کاندو
هریس سفروویچ
Substitute 78'
8 هریس سفروویچ
لیما
Goal
Goal
10 لیما
احمد محمود
66 احمد محمود
سعید
Substitute 77'
80 سعید
سلیمان
20 سلیمان
پریرا
Card
3 پریرا
سبیل
Substitute 77'
19 سبیل
عبدالایف
18 عبدالایف
حسین
Card
Substitute 46'
8 حسین
آواد
Substitute 65'
72 آواد
رانیل
14 رانیل
لورنسی
7 لورنسی

خور فکان

4-3-3

بازیکنان ذخیره

 • المهری المهری
  Substitute 87'
  3
 • سالمین سالمین
  Substitute 79'
  5
 • جانیر جانیر
  Substitute 88'
  18
 • حسن ابراهیم حسن ابراهیم
  21
 • قیودهی قیودهی
  32
 • جین ان گوئسن جین ان گوئسن
  Substitute 78'
  40
 • سالم جواد عاد سالم جواد عاد
  Substitute 87'
  44
 • Haikal O. Haikal O.
  53
 • Salmin R. Salmin R.
  78

خور فکان

 • اسماعیل اسماعیل
  1
 • قنیم قنیم
  4
 • الجنبی الجنبی
  Substitute 77'
  9
 • عمر جوما عمر جوما
  Substitute 65'
  11
 • احمد احمد
  Substitute 77' Card 78'
  23
 • ثولانی سررو ثولانی سررو
  25
 • ناصر ناصر
  60
 • انینگو انینگو
  Substitute 65'
  71
 • سالم سالم
  Substitute 46'
  78

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها