بازی شارجه امارات و حتا - هفته 23 - 25 اردیبهشت 1403

25 اردیبهشت 1403 - 17:40 نتیجه نهایی
0 - 0
نتیجه نهایی

حتا

لیگ لیگ برتر امارات ‎2023-2024 - هفته : 23 استادیوم Sharjah Stadium داور Al Nuaimi Z.

اتفاقات بازی

46 '
subtitute-out
سالم میرالم پیانیچ
46 '
subtitute-out
صالح تاگلیابو
52 '
subtitute-out
بوازیر موسی مارگا
59 '
subtitute-out
عبدالله کاظم عبدالرحمان
59 '
subtitute-out
دابو اگبوچولام
59 '
subtitute-out
غلام البادوآوی
69 '
red-card
سرور
72 '
yellow-card
اولاریو
77 '
subtitute-out
رشید Katinic M.
90+4 '
yellow-card
عبدالله کاظم
90+7 '
subtitute-out
معروف گابریلزینیو

ترکیب تیم ها

حتا

4-3-3
تاحید
1 تاحید
الحسن
3 الحسن
چو یو مین
33 چو یو مین
Katinic M.
Substitute 77'
5 Katinic M.
الدهنهانی
19 الدهنهانی
اوسمان کامارا
30 اوسمان کامارا
تاگلیابو
Substitute 46'
12 تاگلیابو
Khairi S.
1 Khairi S.
محمد عبدالرحمان
25 محمد عبدالرحمان
سوارس
3 سوارس
دی مارکو
81 دی مارکو
عبدالرحمن
24 عبدالرحمن
البادوآوی
Substitute 59'
5 البادوآوی
آرون شیبولا
6 آرون شیبولا
کریمی
8 کریمی
گابریلزینیو
Substitute 90+7'
4 گابریلزینیو
اگبوچولام
Substitute 59'
26 اگبوچولام
عبدالرحمان
Substitute 59'
37 عبدالرحمان
تاحید
1 تاحید
الحسن
3 الحسن
چو یو مین
33 چو یو مین
Katinic M.
Substitute 77'
5 Katinic M.
الدهنهانی
19 الدهنهانی
اوسمان کامارا
30 اوسمان کامارا
تاگلیابو
Substitute 46'
12 تاگلیابو
Khairi S.
1 Khairi S.
محمد عبدالرحمان
25 محمد عبدالرحمان
سوارس
3 سوارس
دی مارکو
81 دی مارکو
عبدالرحمن
24 عبدالرحمن
البادوآوی
Substitute 59'
5 البادوآوی
آرون شیبولا
6 آرون شیبولا
کریمی
8 کریمی
گابریلزینیو
Substitute 90+7'
4 گابریلزینیو
اگبوچولام
Substitute 59'
26 اگبوچولام
عبدالرحمان
Substitute 59'
37 عبدالرحمان

حتا

4-3-3

بازیکنان ذخیره

 • حامد حامد
  2
 • سالم سالم
  Substitute 46'
  13
 • بوازیر بوازیر
  Substitute 52'
  14
 • سلیم علی سلیم علی
  15
 • فهد فهد
  17
 • Alkas M. Alkas M.
  21
 • صالح صالح
  Substitute 46'
  23
 • رشید رشید
  Substitute 77'
  24
 • یعقوب الحسانی یعقوب الحسانی
  40

حتا

 • عبدالرحمن عبدالرحمن
  2
 • غلام غلام
  Substitute 59'
  22
 • ولید ولید
  44
 • مانزوکی مانزوکی
  45
 • ال بدواوی ال بدواوی
  75
 • Waleed Aljunaibi M. Waleed Aljunaibi M.
  78
 • دابو دابو
  Substitute 59'
  80
 • عبدالله کاظم عبدالله کاظم
  Substitute 59' Card 90+4'
  96
 • معروف معروف
  Substitute 90+7'
  99

آمار مسابقه