بازی ذوب آهن و استقلال - هفته 11 - 4 آذر 1402

4 آذر 1402 - 17:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

62 '
آرمین سهرابیان
64 '
yellow-card
امید حامدی فر
72 '
yellow-card
آرمین سهرابیان
74 '
subtitute-out
فرشاد محمدی مهر شایان مصلح
74 '
subtitute-out
کمال کامیابی نیا امیرحسین جدی
74 '
subtitute-out
سعید باقرپسند محمدجواد محمدی
77 '
ویدیو own-goal گل به خودی
مهدی مهدی پور
80 '
subtitute-out
آرمان رمضانی مهرداد محمدی
80 '
subtitute-out
صالح حردانی کوین یامگا
80 '
subtitute-out
دانیال ایری مجید علیاری
85 '
subtitute-out
امید لطیفی محمدحسین اسلامی
85 '
subtitute-out
سعید مهری مهدی مهدی پور
88 '
yellow-card
کمال کامیابی نیا
88 '
yellow-card
آرمان رمضانی
89 '
subtitute-out
جعفر سلمانی سیدابوالفضل جلالی

اخبار و ویدیوها