بازی بیرمنگام و وست برومویچ - هفته 11 - 14 مهر 1402

14 مهر 1402 - 22:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

5 '
goal
سویفت پاس گل دیانگانا
23 '
penalty گل پنالتی
جونینیو باکونا
25 '
yellow-card
کریستین بیلیک
38 '
goal
اندرسون پاس گل کودی درامه
46 '
subtitute-out
تاونسند اریک پیترس
65 '
subtitute-out
ناتانیل چالوبا اوکای یوکوسلو
65 '
subtitute-out
براندون والاس
69 '
subtitute-out
اولیور برک میوشی
72 '
subtitute-out
لوکاس یاتکیوژ سیرکی دمبله
73 '
subtitute-out
فیلووز سویفت
81 '
subtitute-out
پیپا فورلانگ
82 '
subtitute-out
اسکات هوگان جی استانسفیلد
82 '
subtitute-out
گری گاردنر جونینیو باکونا
86 '
yellow-card
کیپر
87 '
goal
گری گاردنر
90+4 '
yellow-card
امانوئل

ترکیب تیم ها

جان رودی
21 جان رودی
کودی درامه
Goal
12 کودی درامه
اندرسون
Goal
5 اندرسون
کوین لانگ
26 کوین لانگ
امانوئل
Card
23 امانوئل
کریستین بیلیک
Card
6 کریستین بیلیک
سونجیک
34 سونجیک
جونینیو باکونا
Penalty
Substitute 82'
7 جونینیو باکونا
میوشی
Substitute 69'
11 میوشی
سیرکی دمبله
Substitute 72'
17 سیرکی دمبله
جی استانسفیلد
Substitute 82'
28 جی استانسفیلد
پالمر
24 پالمر
اریک پیترس
Substitute 46'
15 اریک پیترس
کیل بارتلی
5 کیل بارتلی
کیپر
Card
4 کیپر
مت فلیپس
10 مت فلیپس
الکس مووات
27 الکس مووات
اوکای یوکوسلو
Substitute 65'
35 اوکای یوکوسلو
فورلانگ
Substitute 81'
2 فورلانگ
سویفت
Goal
Substitute 73'
19 سویفت
دیانگانا
Goal
11 دیانگانا
والاس
Substitute 65'
7 والاس
جان رودی
21 جان رودی
کودی درامه
Goal
12 کودی درامه
اندرسون
Goal
5 اندرسون
کوین لانگ
26 کوین لانگ
امانوئل
Card
23 امانوئل
کریستین بیلیک
Card
6 کریستین بیلیک
سونجیک
34 سونجیک
جونینیو باکونا
Penalty
Substitute 82'
7 جونینیو باکونا
میوشی
Substitute 69'
11 میوشی
سیرکی دمبله
Substitute 72'
17 سیرکی دمبله
جی استانسفیلد
Substitute 82'
28 جی استانسفیلد
پالمر
24 پالمر
اریک پیترس
Substitute 46'
15 اریک پیترس
کیل بارتلی
5 کیل بارتلی
کیپر
Card
4 کیپر
مت فلیپس
10 مت فلیپس
الکس مووات
27 الکس مووات
اوکای یوکوسلو
Substitute 65'
35 اوکای یوکوسلو
فورلانگ
Substitute 81'
2 فورلانگ
سویفت
Goal
Substitute 73'
19 سویفت
دیانگانا
Goal
11 دیانگانا
والاس
Substitute 65'
7 والاس

بازیکنان ذخیره

 • اترید اترید
  1
 • رابرتس رابرتس
  4
 • اسکات هوگان اسکات هوگان
  Substitute 82'
  9
 • لوکاس یاتکیوژ لوکاس یاتکیوژ
  Substitute 72'
  10
 • جیمز جیمز
  19
 • گری گاردنر گری گاردنر
  Substitute 82' Goal 87'
  20
 • خیلا خیلا
  27
 • امانوئل آیوو امانوئل آیوو
  44
 • اولیور برک اولیور برک
  Substitute 69'
  45
 • تاونسند تاونسند
  Substitute 46'
  3
 • اجایی اجایی
  6
 • مولومبی مولومبی
  8
 • ناتانیل چالوبا ناتانیل چالوبا
  Substitute 65'
  14
 • براندون براندون
  Substitute 65'
  21
 • پیپا پیپا
  Substitute 81'
  26
 • فیلووز فیلووز
  Substitute 73'
  31
 • گریفیت گریفیت
  33
 • چارلی تیلور چارلی تیلور
  36

آمار مسابقه