بازی نوریچ و پلیموث - هفته 39 - 10 فروردين 1403

10 فروردين 1403 - 18:30 نتیجه نهایی
2 - 1
نتیجه نهایی

پلیموث

اتفاقات بازی

10 '
goal
ویتاکر پاس گل سورینولا
18 '
yellow-card
راندل
30 '
yellow-card
سورینولا
35 '
yellow-card
میلر
57 '
subtitute-out
کریستین فاسناخت نونز اسپینوزا
63 '
subtitute-out
ادواردز سورینولا
67 '
goal
جاش سارجنت پاس گل کریستین فاسناخت
70 '
yellow-card
آلفی دیواین
70 '
subtitute-out
ادام فورشاو راندل
70 '
yellow-card
هوتون
71 '
subtitute-out
سوسا میلر
74 '
own-goal گل به خودی
اشلی فیلیپس
80 '
yellow-card
ادام فورشاو
80 '
subtitute-out
پلگوئزوئلو اشلی فیلیپس
80 '
subtitute-out
وینه آلفی دیواین
82 '
yellow-card
پلگوئزوئلو
86 '
subtitute-out
شین دافی ساینز
90+2 '
subtitute-out
گیبس امسیکالوم

ترکیب تیم ها

پلیموث

3-4-2-1
گان
28 گان
جک استیسی
3 جک استیسی
سورنسن
19 سورنسن
بنجامین گیبسون
6 بنجامین گیبسون
امسیکالوم
Substitute 90+2'
15 امسیکالوم
نونز اسپینوزا
Substitute 57'
26 نونز اسپینوزا
کنی مک لین
C 23 کنی مک لین
گابریل سارا
17 گابریل سارا
ساینز
Substitute 86'
7 ساینز
کوپر
1 کوپر
برندان گالوای
22 برندان گالوای
لیام گیبسون
17 لیام گیبسون
اشلی فیلیپس
Goal
Substitute 80'
26 اشلی فیلیپس
میلر
Card
Substitute 71'
14 میلر
هوتون
Card
C 4 هوتون
راندل
Card
Substitute 70'
20 راندل
سورینولا
Goal
Card
Substitute 63'
29 سورینولا
آلفی دیواین
Card
Substitute 80'
16 آلفی دیواین
ویتاکر
Goal
10 ویتاکر
هاردی
9 هاردی
گان
28 گان
جک استیسی
3 جک استیسی
سورنسن
19 سورنسن
بنجامین گیبسون
6 بنجامین گیبسون
امسیکالوم
Substitute 90+2'
15 امسیکالوم
نونز اسپینوزا
Substitute 57'
26 نونز اسپینوزا
کنی مک لین
C 23 کنی مک لین
گابریل سارا
17 گابریل سارا
ساینز
Substitute 86'
7 ساینز
کوپر
1 کوپر
برندان گالوای
22 برندان گالوای
لیام گیبسون
17 لیام گیبسون
اشلی فیلیپس
Goal
Substitute 80'
26 اشلی فیلیپس
میلر
Card
Substitute 71'
14 میلر
هوتون
Card
C 4 هوتون
راندل
Card
Substitute 70'
20 راندل
سورینولا
Goal
Card
Substitute 63'
29 سورینولا
آلفی دیواین
Card
Substitute 80'
16 آلفی دیواین
ویتاکر
Goal
10 ویتاکر
هاردی
9 هاردی

پلیموث

3-4-2-1

بازیکنان ذخیره

 • گیبس گیبس
  Substitute 90+2'
  8
 • لانگ لانگ
  12
 • سیدنی ون هویدونک سیدنی ون هویدونک
  14
 • کریستین فاسناخت کریستین فاسناخت
  Substitute 57' Goal 67'
  16
 • دنی بت دنی بت
  21
 • شین دافی شین دافی
  Substitute 86'
  24
 • فیشر فیشر
  25
 • ابوه ابوه
  44
 • Montoia G. Montoia G.
  49

پلیموث

 • سوسا سوسا
  Substitute 71'
  3
 • پلگوئزوئلو پلگوئزوئلو
  Substitute 80' Card 82'
  5
 • اسکار اسکار
  6
 • ادواردز ادواردز
  Substitute 63'
  8
 • رایت رایت
  11
 • بوندو بوندو
  15
 • هازارد هازارد
  21
 • وینه وینه
  Substitute 80'
  23
 • ادام فورشاو ادام فورشاو
  Substitute 70' Card 80'
  27

آمار مسابقه