بازی کوئینز پارک و بیرمنگام - هفته 39 - 10 فروردين 1403

10 فروردين 1403 - 18:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

47 '
yellow-card
لایرد
51 '
yellow-card
تیلر رابرت
58 '
yellow-card
ایزاک هایدن
60 '
subtitute-out
استیوارت آرمسترانگ مارلون فری
60 '
subtitute-out
جک کولبک ایزاک هایدن
62 '
goal
جونینیو باکونا پاس گل لایرد
65 '
goal
استیو کوک
74 '
subtitute-out
میوشی تیلر رابرت
74 '
yellow-card
جک کولبک
76 '
subtitute-out
اسمیث کریس ویلوک
84 '
subtitute-out
اسکات هوگان جی استانسفیلد
85 '
subtitute-out
جیمز جونینیو باکونا
87 '
subtitute-out
لارکچ پال
90+1 '
subtitute-out
گری گاردنر کریستین بیلیک
90+2 '
goal
دونه

ترکیب تیم ها

دونه
Goal
3 دونه
استیو کوک
Goal
5 استیو کوک
جک کلارک سالتر
6 جک کلارک سالتر
پال
Substitute 87'
22 پال
ایزاک هایدن
Card
Substitute 60'
14 ایزاک هایدن
فیلد
8 فیلد
کریس ویلوک
Substitute 76'
7 کریس ویلوک
اندرسن
25 اندرسن
ایلیاس چیر
10 ایلیاس چیر
مارلون فری
Substitute 60'
12 مارلون فری
جان رودی
21 جان رودی
لی بوچنان
3 لی بوچنان
امانوئل آیوو
44 امانوئل آیوو
اندرسون
C 5 اندرسون
کودی درامه
12 کودی درامه
کریستین بیلیک
Substitute 90+1'
6 کریستین بیلیک
سئونگ هو پایک
13 سئونگ هو پایک
لایرد
Goal
Card
2 لایرد
تیلر رابرت
Card
Substitute 74'
8 تیلر رابرت
جی استانسفیلد
Substitute 84'
28 جی استانسفیلد
جونینیو باکونا
Goal
Substitute 85'
7 جونینیو باکونا
دونه
Goal
3 دونه
استیو کوک
Goal
5 استیو کوک
جک کلارک سالتر
6 جک کلارک سالتر
پال
Substitute 87'
22 پال
ایزاک هایدن
Card
Substitute 60'
14 ایزاک هایدن
فیلد
8 فیلد
کریس ویلوک
Substitute 76'
7 کریس ویلوک
اندرسن
25 اندرسن
ایلیاس چیر
10 ایلیاس چیر
مارلون فری
Substitute 60'
12 مارلون فری
جان رودی
21 جان رودی
لی بوچنان
3 لی بوچنان
امانوئل آیوو
44 امانوئل آیوو
اندرسون
C 5 اندرسون
کودی درامه
12 کودی درامه
کریستین بیلیک
Substitute 90+1'
6 کریستین بیلیک
سئونگ هو پایک
13 سئونگ هو پایک
لایرد
Goal
Card
2 لایرد
تیلر رابرت
Card
Substitute 74'
8 تیلر رابرت
جی استانسفیلد
Substitute 84'
28 جی استانسفیلد
جونینیو باکونا
Goal
Substitute 85'
7 جونینیو باکونا

بازیکنان ذخیره

 • جک کولبک جک کولبک
  Substitute 60' Card 74'
  4
 • دایکیس دایکیس
  9
 • اسمیث اسمیث
  Substitute 76'
  11
 • مورگان فاکس مورگان فاکس
  15
 • جو هودج جو هودج
  16
 • کانن کانن
  20
 • لارکچ لارکچ
  Substitute 87'
  21
 • استیوارت آرمسترانگ استیوارت آرمسترانگ
  Substitute 60'
  30
 • جو والش جو والش
  32
 • اترید اترید
  1
 • اسکات هوگان اسکات هوگان
  Substitute 84'
  9
 • میوشی میوشی
  Substitute 74'
  11
 • اندرسون اندرسون
  14
 • سیرکی دمبله سیرکی دمبله
  17
 • جیمز جیمز
  Substitute 85'
  19
 • گری گاردنر گری گاردنر
  Substitute 90+1'
  20
 • سونجیک سونجیک
  34
 • گرانت هال گرانت هال
  35

آمار مسابقه