بازی پرستون و هادرسفیلد - هفته 42 - 21 فروردين 1403

21 فروردين 1403 - 22:15 نتیجه نهایی

پرستون

4 - 1
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

21 '
yellow-card
داون هولمس
24 '
yellow-card
مک کان
25 '
yellow-card
کاسومو
42 '
goal
کوروما پاس گل دلانو بورگزورگ
52 '
yellow-card
الکس ماتوس
53 '
penalty گل پنالتی
ویل کین
69 '
subtitute-out
هیلی الکس ماتوس
72 '
yellow-card
کرگ کانینگهام
75 '
subtitute-out
آلن برون آرون هوگس
76 '
subtitute-out
دلانو بورگزورگ
76 '
subtitute-out
میلوتین اوسماجیچ ریس
76 '
subtitute-out
فیل جونز کوروما
84 '
goal
میلوتین اوسماجیچ پاس گل داون هولمس
87 '
goal
میلوتین اوسماجیچ پاس گل آلن برون
87 '
subtitute-out
بویان رادولوویچ ویلس
90+1 '
goal
میلوتین اوسماجیچ پاس گل فروکیائر
90+3 '
subtitute-out
استیوارت ویل کین
90+3 '
subtitute-out
ماون داون هولمس

پرستون

3-4-1-2

ترکیب تیم ها

پرستون

3-4-1-2
فردریک ودمن
1 فردریک ودمن
استوری
14 استوری
لیندسی
6 لیندسی
کرگ کانینگهام
Card
3 کرگ کانینگهام
رابی برادی
C 11 رابی برادی
داون هولمس
Goal
Card
Substitute 90+3'
25 داون هولمس
مک کان
Card
13 مک کان
آرون هوگس
Substitute 75'
16 آرون هوگس
فروکیائر
Goal
10 فروکیائر
ویل کین
Penalty
Substitute 90+3'
7 ویل کین
ریس
Substitute 76'
19 ریس
نیکولس
1 نیکولس
جکسون
30 جکسون
هلیک
C 5 هلیک
پیرسون
4 پیرسون
اسپنسر
17 اسپنسر
کوروما
Goal
Substitute 76'
10 کوروما
الکس ماتوس
Card
Substitute 69'
21 الکس ماتوس
کاسومو
Card
18 کاسومو
سوربا توماس
14 سوربا توماس
ویلس
Substitute 87'
23 ویلس
دلانو بورگزورگ
Goal
Substitute 76'
7 دلانو بورگزورگ
فردریک ودمن
1 فردریک ودمن
استوری
14 استوری
لیندسی
6 لیندسی
کرگ کانینگهام
Card
3 کرگ کانینگهام
رابی برادی
C 11 رابی برادی
داون هولمس
Goal
Card
Substitute 90+3'
25 داون هولمس
مک کان
Card
13 مک کان
آرون هوگس
Substitute 75'
16 آرون هوگس
فروکیائر
Goal
10 فروکیائر
ویل کین
Penalty
Substitute 90+3'
7 ویل کین
ریس
Substitute 76'
19 ریس
نیکولس
1 نیکولس
جکسون
30 جکسون
هلیک
C 5 هلیک
پیرسون
4 پیرسون
اسپنسر
17 اسپنسر
کوروما
Goal
Substitute 76'
10 کوروما
الکس ماتوس
Card
Substitute 69'
21 الکس ماتوس
کاسومو
Card
18 کاسومو
سوربا توماس
14 سوربا توماس
ویلس
Substitute 87'
23 ویلس
دلانو بورگزورگ
Goal
Substitute 76'
7 دلانو بورگزورگ

بازیکنان ذخیره

پرستون

 • آلن برون آلن برون
  Substitute 75' Goal 87'
  8
 • کوری ایوانز کوری ایوانز
  9
 • استیوارت استیوارت
  Substitute 90+3'
  17
 • وودبورن وودبورن
  20
 • کورنل کورنل
  21
 • واتموگ واتموگ
  26
 • میلوتین اوسماجیچ میلوتین اوسماجیچ
  Substitute 76' Goal 84' Goal 87' Goal 90+1'
  28
 • بست بست
  33
 • ماون ماون
  Substitute 90+3'
  35
 • بویان رادولوویچ بویان رادولوویچ
  Substitute 87'
  9
 • مکسول مکسول
  12
 • هیدلی هیدلی
  15
 • ادواردز ادواردز
  16
 • توروتن توروتن
  20
 • فیل جونز فیل جونز
  Substitute 76'
  26
 • اورپندا اورپندا
  39
 • هیلی هیلی
  Substitute 69'
  44

آمار مسابقه