بازی الاخدود و الرائد - هفته 25 - 10 فروردين 1403

10 فروردين 1403 - 22:30 نتیجه نهایی

الاخدود

1 - 3
نتیجه نهایی

الرائد

اتفاقات بازی

15 '
goal
برکاوی پاس گل سیود
20 '
own-goal گل به خودی
بورکا
28 '
yellow-card
پائولو ویتور
31 '
goal
فوزیر
55 '
yellow-card
پدروزا
56 '
goal
جولیو تاوارس پاس گل الصبیع
66 '
subtitute-out
الهارتی الزبدانی
66 '
subtitute-out
Al Rio A. المنصور
81 '
yellow-card
برکاوی
82 '
subtitute-out
Al Hatila A. تاناس
83 '
subtitute-out
الزبیدی المووالد
87 '
subtitute-out
الراجه عمر گونزالز
87 '
subtitute-out
مبارک فوزیر
90+2 '
subtitute-out
مغراقی برکاوی

الاخدود

4-3-3

ترکیب تیم ها

الرائد

4-2-3-1

الاخدود

4-3-3
پائولو ویتور
Card
1 پائولو ویتور
الزبدانی
Substitute 66'
8 الزبدانی
ویرکولیا
5 ویرکولیا
بورکا
Goal
3 بورکا
المنصور
Substitute 66'
20 المنصور
تاناس
Substitute 82'
10 تاناس
المووالد
Substitute 83'
6 المووالد
پدروزا
Card
18 پدروزا
الکس کایودا
11 الکس کایودا
تاوامبا
9 تاوامبا
ساویور گادوین
99 ساویور گادوین
آندره موریرا
1 آندره موریرا
الیوسف
43 الیوسف
ممدو لوم اندیایه
5 ممدو لوم اندیایه
عمر گونزالز
Substitute 87'
21 عمر گونزالز
الفهد
19 الفهد
البشه
14 البشه
الصبیع
Goal
24 الصبیع
فوزیر
Goal
Substitute 87'
10 فوزیر
برکاوی
Goal
Card
Substitute 90+2'
11 برکاوی
سیود
Goal
7 سیود
جولیو تاوارس
Goal
17 جولیو تاوارس
پائولو ویتور
Card
1 پائولو ویتور
الزبدانی
Substitute 66'
8 الزبدانی
ویرکولیا
5 ویرکولیا
بورکا
Goal
3 بورکا
المنصور
Substitute 66'
20 المنصور
تاناس
Substitute 82'
10 تاناس
المووالد
Substitute 83'
6 المووالد
پدروزا
Card
18 پدروزا
الکس کایودا
11 الکس کایودا
تاوامبا
9 تاوامبا
ساویور گادوین
99 ساویور گادوین
آندره موریرا
1 آندره موریرا
الیوسف
43 الیوسف
ممدو لوم اندیایه
5 ممدو لوم اندیایه
عمر گونزالز
Substitute 87'
21 عمر گونزالز
الفهد
19 الفهد
البشه
14 البشه
الصبیع
Goal
24 الصبیع
فوزیر
Goal
Substitute 87'
10 فوزیر
برکاوی
Goal
Card
Substitute 90+2'
11 برکاوی
سیود
Goal
7 سیود
جولیو تاوارس
Goal
17 جولیو تاوارس

الرائد

4-2-3-1

بازیکنان ذخیره

الاخدود

 • Al Rio A. Al Rio A.
  Substitute 66'
  2
 • الهارتی الهارتی
  Substitute 66'
  7
 • Al Hatila A. Al Hatila A.
  Substitute 82'
  12
 • Asiri N. Asiri N.
  15
 • جوحیف جوحیف
  21
 • خداری خداری
  24
 • Al Awardi A. Al Awardi A.
  25
 • الزبیدی الزبیدی
  Substitute 83'
  29
 • الحبیب الحبیب
  77

الرائد

 • واحیشی واحیشی
  2
 • مغراقی مغراقی
  Substitute 90+2'
  6
 • الغمدی الغمدی
  9
 • Shami A. Shami A.
  13
 • هزازی هزازی
  18
 • الحربی الحربی
  23
 • مبارک مبارک
  Substitute 87'
  45
 • القمدی القمدی
  49
 • الراجه الراجه
  Substitute 87'
  94

آمار مسابقه