بازی الشباب و الاهلی عربستان - هفته 31 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 21:30 نتیجه نهایی
لیگ لیگ حرفه‌ای عربستان ‎2023-2024 - هفته : 31 استادیوم Al-Shabab Club Stadium داور Karasev S.

اتفاقات بازی

8 '
subtitute-out
آلنبیت آلان سنت ماکسیمین
19 '
goal
یانیک کاراسکو
47 '
yellow-card
راجر ایبانز
50 '
yellow-card
رومین سایس
54 '
goal
روبرتو فیرمینو پاس گل فیراس البورایکان
45+10 '
goal
فرانک کسیه پاس گل ریاض محرز
60 '
subtitute-out
کارلوس کاروالیو موصاب الجوویر
68 '
subtitute-out
کانابا حسین الموناسار
68 '
subtitute-out
ویتینیو حبیبو محمدو دیالو
78 '
subtitute-out
المجهد الجوهانی
78 '
subtitute-out
الرشیدی ریاض محرز
83 '
subtitute-out
ردیف الشراری
86 '
yellow-card
فرانک کسیه
88 '
subtitute-out
الحمد فیراس البورایکان
88 '
subtitute-out
داریسی روبرتو فیرمینو
90+3 '
yellow-card
المجهد
90+7 '
yellow-card
الرشیدی

ترکیب تیم ها

مصطفی مالایکه
1 مصطفی مالایکه
الشراری
Substitute 83'
88 الشراری
لاگو
4 لاگو
الطوهایفن
2 الطوهایفن
موصاب الجوویر
Substitute 60'
55 موصاب الجوویر
سئولار
6 سئولار
منصور الحربی
24 منصور الحربی
حسین الموناسار
Substitute 68'
15 حسین الموناسار
مصطفی مالایکه
1 مصطفی مالایکه
الشراری
Substitute 83'
88 الشراری
لاگو
4 لاگو
الطوهایفن
2 الطوهایفن
موصاب الجوویر
Substitute 60'
55 موصاب الجوویر
سئولار
6 سئولار
منصور الحربی
24 منصور الحربی
حسین الموناسار
Substitute 68'
15 حسین الموناسار

بازیکنان ذخیره

 • فهد الموالد فهد الموالد
  8
 • کانابا کانابا
  Substitute 68'
  12
 • کارلوس کاروالیو کارلوس کاروالیو
  Substitute 60'
  13
 • السیبیانی السیبیانی
  16
 • السعدی السعدی
  21
 • ریاض شراحیلی ریاض شراحیلی
  26
 • ویتینیو ویتینیو
  Substitute 68'
  31
 • ردیف ردیف
  Substitute 83'
  49
 • محمد العبصی محمد العبصی
  50
 • آلنبیت آلنبیت
  Substitute 8'
  8
 • الرشیدی الرشیدی
  Substitute 78' Card 90+7'
  19
 • الحمد الحمد
  Substitute 88'
  26
 • المجهد المجهد
  Substitute 78' Card 90+3'
  29
 • یاسلام یاسلام
  31
 • Al Shamrani B. Al Shamrani B.
  34
 • الاثماری الاثماری
  40
 • داریسی داریسی
  Substitute 88'
  45
 • Abdo A. Abdo A.
  62

آمار مسابقه