بازی الفیحا و التعاون - هفته 33 - 3 خرداد 1403

3 خرداد 1403 - 21:30 نتیجه نهایی
1 - 1
نتیجه نهایی
لیگ لیگ حرفه‌ای عربستان ‎2023-2024 - هفته : 33 استادیوم Al Majma'ah Sports City داور Al-Kharbosh A.

اتفاقات بازی

9 '
goal
الاویایاری پاس گل الکوایکبی
12 '
goal
فشن ساکالا پاس گل گوچکو چیمیروت
18 '
subtitute-out
الابدال رزاق الناصر
27 '
yellow-card
گوچکو چیمیروت
44 '
yellow-card
ریکاردو
62 '
yellow-card
السلوالی
66 '
subtitute-out
گوانچا الاویایاری
66 '
subtitute-out
فقیهی Al Shuayl I.
70 '
subtitute-out
انواکام سلطان ماداش
70 '
subtitute-out
عبدالحمید سبیری ال هرثی
77 '
subtitute-out
کعبی گوچکو چیمیروت
88 '
subtitute-out
الروقی موسی بارو
89 '
subtitute-out
ال خلف البغاوی
89 '
subtitute-out
حقوی ریکاردو
90+6 '
yellow-card
فلاویو

ترکیب تیم ها

Al Dakheel A.
1 Al Dakheel A.
البغاوی
Substitute 89'
22 البغاوی
الرشیدی
2 الرشیدی
الشوایش
33 الشوایش
کنان
3 کنان
صفری
8 صفری
ریکاردو
Card
Substitute 89'
37 ریکاردو
گوچکو چیمیروت
Goal
Card
Substitute 77'
13 گوچکو چیمیروت
سلطان ماداش
Substitute 70'
27 سلطان ماداش
فشن ساکالا
Goal
17 فشن ساکالا
ال هرثی
Substitute 70'
29 ال هرثی
مایلسون
1 مایلسون
Al Shuayl I.
Substitute 66'
26 Al Shuayl I.
الاحمد
23 الاحمد
السلوالی
Card
93 السلوالی
الاویایاری
Goal
Substitute 66'
15 الاویایاری
الناصر
Substitute 18'
8 الناصر
اشرف ال مهدیویی
18 اشرف ال مهدیویی
فلاویو
Card
24 فلاویو
الکوایکبی
Goal
22 الکوایکبی
موسی بارو
Substitute 88'
99 موسی بارو
جائو پدرو
30 جائو پدرو
Al Dakheel A.
1 Al Dakheel A.
البغاوی
Substitute 89'
22 البغاوی
الرشیدی
2 الرشیدی
الشوایش
33 الشوایش
کنان
3 کنان
صفری
8 صفری
ریکاردو
Card
Substitute 89'
37 ریکاردو
گوچکو چیمیروت
Goal
Card
Substitute 77'
13 گوچکو چیمیروت
سلطان ماداش
Substitute 70'
27 سلطان ماداش
فشن ساکالا
Goal
17 فشن ساکالا
ال هرثی
Substitute 70'
29 ال هرثی
مایلسون
1 مایلسون
Al Shuayl I.
Substitute 66'
26 Al Shuayl I.
الاحمد
23 الاحمد
السلوالی
Card
93 السلوالی
الاویایاری
Goal
Substitute 66'
15 الاویایاری
الناصر
Substitute 18'
8 الناصر
اشرف ال مهدیویی
18 اشرف ال مهدیویی
فلاویو
Card
24 فلاویو
الکوایکبی
Goal
22 الکوایکبی
موسی بارو
Substitute 88'
99 موسی بارو
جائو پدرو
30 جائو پدرو

بازیکنان ذخیره

 • انواکام انواکام
  Substitute 70'
  9
 • Al Kabi K. Al Kabi K.
  11
 • حقوی حقوی
  Substitute 89'
  12
 • Majrashi H. Majrashi H.
  62
 • کعبی کعبی
  Substitute 77'
  66
 • عبدالحمید سبیری عبدالحمید سبیری
  Substitute 70'
  77
 • ال خلف ال خلف
  Substitute 89'
  80
 • Al Murdih A. Al Murdih A.
  96
 • القدیه القدیه
  98
 • القمدی القمدی
  6
 • الروقی الروقی
  Substitute 88'
  7
 • الشماری الشماری
  9
 • الابدال رزاق الابدال رزاق
  Substitute 18'
  11
 • گوانچا گوانچا
  Substitute 66'
  19
 • الرشوودی الرشوودی
  20
 • العوحیمید العوحیمید
  28
 • فقیهی فقیهی
  Substitute 66'
  42
 • Fourig R. Fourig R.
  66

آمار مسابقه