بازی ترکمنستان و ایران - هفته 4 - 7 فروردين 1403

7 فروردين 1403 - 18:30 نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

37 '
yellow-card
دوردیف
39 '
yellow-card
محمدحسین کنعانی زادگان
40 '
yellow-card
قربانوف
46 '
subtitute-out
آلتیمیرات آنادوردیف دوردیف
46 '
subtitute-out
تریکیشوف قربانوف
45+5 '
مهدی قایدی پاس گل مهدی طارمی
54 '
subtitute-out
آکمامدو بگمیرات بایوف
58 '
yellow-card
عبدالرحمانوف
67 '
subtitute-out
ممدف عبدالرحمانوف
70 '
subtitute-out
علی قلی زاده مهدی قایدی
70 '
subtitute-out
امید نورافکن محمد قربانی
90+1 '
yellow-card
رامین رضائیان
90+2 '
subtitute-out
نورمرادوف تیمور چاریف
90+5 '
subtitute-out
سامان فلاح محمد محبی

ترکیب تیم ها

آهالیو
1 آهالیو
قربانوف
Card
Substitute 46'
9 قربانوف
آناقلیف گویچمیرات
2 آناقلیف گویچمیرات
گلدیو
5 گلدیو
باشیموف
15 باشیموف
بگمیرات بایوف
Substitute 54'
20 بگمیرات بایوف
تیمور چاریف
Substitute 90+2'
21 تیمور چاریف
بک نظروف
8 بک نظروف
عبدالرحمانوف
Card
Substitute 67'
6 عبدالرحمانوف
دوردیف
Card
Substitute 46'
11 دوردیف
آمانوف
C 7 آمانوف
آهالیو
1 آهالیو
قربانوف
Card
Substitute 46'
9 قربانوف
آناقلیف گویچمیرات
2 آناقلیف گویچمیرات
گلدیو
5 گلدیو
باشیموف
15 باشیموف
بگمیرات بایوف
Substitute 54'
20 بگمیرات بایوف
تیمور چاریف
Substitute 90+2'
21 تیمور چاریف
بک نظروف
8 بک نظروف
عبدالرحمانوف
Card
Substitute 67'
6 عبدالرحمانوف
دوردیف
Card
Substitute 46'
11 دوردیف
آمانوف
C 7 آمانوف

بازیکنان ذخیره

 • سویونوف سویونوف
  3
 • توی جانو توی جانو
  4
 • نورمرادوف نورمرادوف
  Substitute 90+2'
  10
 • ممدف ممدف
  Substitute 67'
  12
 • بالاکوف بالاکوف
  13
 • تریکیشوف تریکیشوف
  Substitute 46'
  14
 • بابایف بابایف
  16
 • آلتیمیرات آنادوردیف آلتیمیرات آنادوردیف
  Substitute 46'
  17
 • هالمامدوف هالمامدوف
  18
 • بنگچ بنگچ
  19
 • دینیف دینیف
  22
 • رحمت جبارف رحمت جبارف
  23

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها