بازی ازبکستان و ترکمنستان - هفته 5 - 17 خرداد 1403

17 خرداد 1403 - 18:00 نتیجه نهایی
لیگ مقدماتی جام جهانی (آسیا) 2026 - هفته : 5 استادیوم Milliy Stadium داور Araki Y.

اتفاقات بازی

17 '
علیکولوف پاس گل جلال الدین ماشاریپوف
25 '
goal
تریکیشوف پاس گل آلتیمیرات آنادوردیف
29 '
اوستون اورونوف پاس گل الدور شومورودوف
45 '
yellow-card
رستمجون آشورماتوف
46 '
subtitute-out
مکان ساپاروف توی جانو
50 '
subtitute-out
خوسانف اشمورادوف
50 '
subtitute-out
فیض الایف عزیزبک تورگونبائف
52 '
yellow-card
شرزود نصرالله‌اف
58 '
subtitute-out
میرات آنایف دوردیف
58 '
subtitute-out
آمانوف آلتیمیرات آنادوردیف
63 '
yellow-card
بسیمو
70 '
goal
شرزود نصرالله‌اف پاس گل علیکولوف
76 '
subtitute-out
دوردیف باشیموف
76 '
subtitute-out
عبدالایف اتابک شکوروف
76 '
subtitute-out
جمشید اسکندروف جلال الدین ماشاریپوف
84 '
subtitute-out
نورمرادوف بالاکوف
84 '
subtitute-out
خوژیمات ارکینوف اوستون اورونوف
90 '
yellow-card
نورمرادوف

بازیکنان ذخیره

 • خوسانف خوسانف
  Substitute 50'
  2
 • خامرالیف خامرالیف
  3
 • خلمتوف خلمتوف
  6
 • جمشید اسکندروف جمشید اسکندروف
  Substitute 76'
  8
 • عبدالوحید نعمتوف عبدالوحید نعمتوف
  12
 • بوتیرعلی ارگاشف بوتیرعلی ارگاشف
  16
 • Bo'riyev A. Bo'riyev A.
  17
 • عبدالایف عبدالایف
  Substitute 76'
  18
 • خوژیمات ارکینوف خوژیمات ارکینوف
  Substitute 84'
  20
 • 21
 • فیض الایف فیض الایف
  Substitute 50'
  22
 • مکان ساپاروف مکان ساپاروف
  Substitute 46'
  4
 • گلدیو گلدیو
  5
 • آمانوف آمانوف
  Substitute 58'
  7
 • میرات آنایف میرات آنایف
  Substitute 58'
  9
 • المان تاگایف المان تاگایف
  10
 • بابایف بابایف
  16
 • قربانوف قربانوف
  18
 • بنگچ بنگچ
  19
 • نورمرادوف نورمرادوف
  Substitute 84' Card 90'
  20
 • تیمور چاریف تیمور چاریف
  21
 • دوردیف دوردیف
  Substitute 76'
  22
 • Garaev G. Garaev G.
  23

آمار مسابقه