بازی آبردین و روس کانتی - هفته 31 - 11 فروردين 1403

11 فروردين 1403 - 18:30 نتیجه نهایی

آبردین

2 - 1
نتیجه نهایی

روس کانتی

اتفاقات بازی

5 '
goal
میووسکی پاس گل جونیور هویلت
9 '
yellow-card
رید
26 '
goal
مورای پاس گل دهاندا
45 '
yellow-card
جونیور هویلت
46 '
subtitute-out
وایت سیمز
53 '
yellow-card
وایت
61 '
yellow-card
گارتنمن
67 '
subtitute-out
پولوارا بارون
67 '
subtitute-out
داک جونیور هویلت
75 '
yellow-card
Wickens G.
75 '
subtitute-out
شیف رندال
76 '
subtitute-out
خیلا دهاندا
79 '
goal
مک گراث پاس گل داک
85 '
subtitute-out
بروفی لوتوری
85 '
subtitute-out
هارمون رید
90+2 '
subtitute-out
سوکلر میووسکی

آبردین

4-2-3-1

ترکیب تیم ها

روس کانتی

3-4-3

آبردین

4-2-3-1
روس
24 روس
دولین
2 دولین
گارتنمن
Card
6 گارتنمن
ریچارد ینسن
5 ریچارد ینسن
مکنزی
3 مکنزی
بارون
Substitute 67'
8 بارون
گریم شینیه
C 4 گریم شینیه
مک گراث
Goal
7 مک گراث
لیتون کلارکسون
10 لیتون کلارکسون
جونیور هویلت
Goal
Card
Substitute 67'
30 جونیور هویلت
میووسکی
Goal
Substitute 90+2'
9 میووسکی
Wickens G.
Card
40 Wickens G.
لیک
42 لیک
بالدوین
C 5 بالدوین
عتفه
24 عتفه
رید
Card
Substitute 85'
43 رید
لوتوری
Substitute 85'
14 لوتوری
رندال
Substitute 75'
2 رندال
آیینا
28 آیینا
مورای
Goal
15 مورای
دهاندا
Goal
Substitute 76'
10 دهاندا
سیمز
Substitute 46'
11 سیمز
روس
24 روس
دولین
2 دولین
گارتنمن
Card
6 گارتنمن
ریچارد ینسن
5 ریچارد ینسن
مکنزی
3 مکنزی
بارون
Substitute 67'
8 بارون
گریم شینیه
C 4 گریم شینیه
مک گراث
Goal
7 مک گراث
لیتون کلارکسون
10 لیتون کلارکسون
جونیور هویلت
Goal
Card
Substitute 67'
30 جونیور هویلت
میووسکی
Goal
Substitute 90+2'
9 میووسکی
Wickens G.
Card
40 Wickens G.
لیک
42 لیک
بالدوین
C 5 بالدوین
عتفه
24 عتفه
رید
Card
Substitute 85'
43 رید
لوتوری
Substitute 85'
14 لوتوری
رندال
Substitute 75'
2 رندال
آیینا
28 آیینا
مورای
Goal
15 مورای
دهاندا
Goal
Substitute 76'
10 دهاندا
سیمز
Substitute 46'
11 سیمز

روس کانتی

3-4-3

بازیکنان ذخیره

آبردین

 • داک داک
  Substitute 67' Goal 79'
  11
 • مک گری مک گری
  15
 • هایس هایس
  17
 • سوکلر سوکلر
  Substitute 90+2'
  19
 • موریس موریس
  20
 • پولوارا پولوارا
  Substitute 67'
  21
 • دونکان دونکان
  23
 • میلنه میلنه
  28
 • دوهان دوهان
  31

روس کانتی

 • Laidlaw R. Laidlaw R.
  1
 • کامرون جکسون کامرون جکسون
  3
 • براون براون
  4
 • شیف شیف
  Substitute 75'
  12
 • هارمون هارمون
  Substitute 85'
  16
 • هندرسون هندرسون
  17
 • خیلا خیلا
  Substitute 76'
  19
 • وایت وایت
  Substitute 46' Card 53'
  26
 • بروفی بروفی
  Substitute 85'
  27

آمار مسابقه