بازی دیناموزاگرب و ایسترا - هفته 29 - 19 فروردين 1403

19 فروردين 1403 - 18:30 نتیجه نهایی
4 - 1
نتیجه نهایی

ایسترا

اتفاقات بازی

3 '
goal
گابریل ویدوویچ پاس گل سوچیس
15 '
yellow-card
کادوشیچ
33 '
subtitute-out
اسپیکیچ رونائیل پیر گابریل
37 '
goal
فیلت
44 '
goal
برودیچ
46 '
subtitute-out
لیسیشا کادوشیچ
50 '
yellow-card
والینچیچ
55 '
subtitute-out
ماتئوس والینچیچ
58 '
goal
برودیچ پاس گل برونو پتکوویچ
59 '
subtitute-out
مارکو بولات سوچیس
59 '
subtitute-out
کولنوویچ برودیچ
62 '
goal
اسپیکیچ پاس گل باتورینا
72 '
subtitute-out
ارجان آدمی میسیک
72 '
subtitute-out
مارکو روگ برونو پتکوویچ
72 '
subtitute-out
داگلاس دوتاک
72 '
subtitute-out
گومبا کویک
78 '
subtitute-out
ایوو هویبر
79 '
yellow-card
مارسیچ
90+3 '
yellow-card
کالوسیک

ترکیب تیم ها

ایسترا

3-4-3
Nevistic I.
33 Nevistic I.
رونائیل پیر گابریل
Substitute 33'
18 رونائیل پیر گابریل
برمور
6 برمور
استفان ریستوسکی
22 استفان ریستوسکی
پرکوویچ
39 پرکوویچ
میسیک
Substitute 72'
27 میسیک
باتورینا
Goal
10 باتورینا
سوچیس
Goal
Substitute 59'
25 سوچیس
برودیچ
Goal Goal
Substitute 59'
19 برودیچ
گابریل ویدوویچ
Goal
72 گابریل ویدوویچ
Coric M.
1 Coric M.
مارسیچ
Card
13 مارسیچ
Koski V.
5 Koski V.
هویبر
Substitute 78'
2 هویبر
دوتاک
Substitute 72'
34 دوتاک
Mauric A.
35 Mauric A.
والینچیچ
Card
Substitute 55'
23 والینچیچ
کادوشیچ
Card
Substitute 46'
97 کادوشیچ
کالوسیک
Card
27 کالوسیک
فیلت
Goal
75 فیلت
کویک
Substitute 72'
8 کویک
Nevistic I.
33 Nevistic I.
رونائیل پیر گابریل
Substitute 33'
18 رونائیل پیر گابریل
برمور
6 برمور
استفان ریستوسکی
22 استفان ریستوسکی
پرکوویچ
39 پرکوویچ
میسیک
Substitute 72'
27 میسیک
باتورینا
Goal
10 باتورینا
سوچیس
Goal
Substitute 59'
25 سوچیس
برودیچ
Goal Goal
Substitute 59'
19 برودیچ
گابریل ویدوویچ
Goal
72 گابریل ویدوویچ
Coric M.
1 Coric M.
مارسیچ
Card
13 مارسیچ
Koski V.
5 Koski V.
هویبر
Substitute 78'
2 هویبر
دوتاک
Substitute 72'
34 دوتاک
Mauric A.
35 Mauric A.
والینچیچ
Card
Substitute 55'
23 والینچیچ
کادوشیچ
Card
Substitute 46'
97 کادوشیچ
کالوسیک
Card
27 کالوسیک
فیلت
Goal
75 فیلت
کویک
Substitute 72'
8 کویک

ایسترا

3-4-3

بازیکنان ذخیره

 • اوگیوارا اوگیوارا
  3
 • سوتالو سوتالو
  4
 • ارجان آدمی ارجان آدمی
  Substitute 72'
  5
 • مارکو روگ مارکو روگ
  Substitute 72'
  14
 • کولنوویچ کولنوویچ
  Substitute 59'
  17
 • آلبان هوژا آلبان هوژا
  20
 • هالیلوویچ	هالیلوویچ
  23
 • مارکو بولات مارکو بولات
  Substitute 59'
  31
 • Krkalic F. Krkalic F.
  32
 • Vrbancic L. Vrbancic L.
  36
 • اسپیکیچ اسپیکیچ
  Substitute 33' Goal 62'
  77

ایسترا

 • جاگینیاک جاگینیاک
  9
 • لیسیشا لیسیشا
  Substitute 46'
  11
 • 14
 • ماتئوس ماتئوس
  Substitute 55'
  15
 • داگلاس داگلاس
  Substitute 72'
  17
 • ایوو ایوو
  Substitute 78'
  20
 • ووک ووک
  22
 • Ahmeti D. Ahmeti D.
  31
 • گومبا گومبا
  Substitute 72'
  36
 • Travaglia L. Travaglia L.
  37
 • Paus-Kunst J. Paus-Kunst J.
  40
 • بولات بولات
  99

آمار مسابقه