بازی دیناموزاگرب و اوسییک - هفته 34 - 22 اردیبهشت 1403

22 اردیبهشت 1403 - 21:00 نتیجه نهایی
1 - 0
نتیجه نهایی

اوسییک

لیگ لیگ برتر کرواسی ‎2023-2024 - هفته : 34 استادیوم Stadion Maksimir داور Kolaric P.

اتفاقات بازی

34 '
yellow-card
استفان ریستوسکی
46 '
subtitute-out
اوگیوارا برودیچ
46 '
subtitute-out
آلبان هوژا گابریل ویدوویچ
64 '
red-card
دوارته
64 '
subtitute-out
مکرتیان بوکویچ
65 '
yellow-card
رنان گوئدس
72 '
subtitute-out
اسپیکیچ کانکو
73 '
goal
ارجان آدمی پاس گل میسیک
79 '
subtitute-out
جوگوویچ کوکاج
79 '
subtitute-out
لووریچ پوسیچ
79 '
subtitute-out
گرژان متکوویچ
81 '
yellow-card
اسپیکیچ
83 '
subtitute-out
سوچیس ارجان آدمی
86 '
subtitute-out
مارکو روگ باتورینا
87 '
subtitute-out
فوکاک نجاسمیک
90+3 '
yellow-card
فوکاک

ترکیب تیم ها

اوسییک

3-4-1-2
Nevistic I.
33 Nevistic I.
استفان ریستوسکی
Card
22 استفان ریستوسکی
تئوفیل کاترین
28 تئوفیل کاترین
برمور
6 برمور
کانکو
Substitute 72'
30 کانکو
میسیک
Goal
27 میسیک
ارجان آدمی
Goal
Substitute 83'
C 5 ارجان آدمی
گابریل ویدوویچ
Substitute 46'
72 گابریل ویدوویچ
باتورینا
Substitute 86'
10 باتورینا
برودیچ
Substitute 46'
19 برودیچ
Kolic F.
38 Kolic F.
جوریشیچ
22 جوریشیچ
دوارته
Card
3 دوارته
پریکودراواک
20 پریکودراواک
بوکویچ
Substitute 64'
39 بوکویچ
نجاسمیک
Substitute 87'
6 نجاسمیک
کوکاج
Substitute 79'
18 کوکاج
رنان گوئدس
Card
42 رنان گوئدس
پوسیچ
Substitute 79'
66 پوسیچ
متکوویچ
Substitute 79'
34 متکوویچ
مییرز
C 13 مییرز
Nevistic I.
33 Nevistic I.
استفان ریستوسکی
Card
22 استفان ریستوسکی
تئوفیل کاترین
28 تئوفیل کاترین
برمور
6 برمور
کانکو
Substitute 72'
30 کانکو
میسیک
Goal
27 میسیک
ارجان آدمی
Goal
Substitute 83'
C 5 ارجان آدمی
گابریل ویدوویچ
Substitute 46'
72 گابریل ویدوویچ
باتورینا
Substitute 86'
10 باتورینا
برودیچ
Substitute 46'
19 برودیچ
Kolic F.
38 Kolic F.
جوریشیچ
22 جوریشیچ
دوارته
Card
3 دوارته
پریکودراواک
20 پریکودراواک
بوکویچ
Substitute 64'
39 بوکویچ
نجاسمیک
Substitute 87'
6 نجاسمیک
کوکاج
Substitute 79'
18 کوکاج
رنان گوئدس
Card
42 رنان گوئدس
پوسیچ
Substitute 79'
66 پوسیچ
متکوویچ
Substitute 79'
34 متکوویچ
مییرز
C 13 مییرز

اوسییک

3-4-1-2

بازیکنان ذخیره

 • اوگیوارا اوگیوارا
  Substitute 46'
  3
 • سوتالو سوتالو
  4
 • امرلی امرلی
  11
 • مارکو روگ مارکو روگ
  Substitute 86'
  14
 • زیوکوویچ زیوکوویچ
  15
 • رونائیل پیر گابریل رونائیل پیر گابریل
  18
 • آلبان هوژا آلبان هوژا
  Substitute 46'
  20
 • هالیلوویچ	هالیلوویچ
  23
 • سوچیس سوچیس
  Substitute 83'
  25
 • مارکو بولات مارکو بولات
  31
 • Krkalic F. Krkalic F.
  32
 • اسپیکیچ اسپیکیچ
  Substitute 72' Card 81'
  77

اوسییک

 • وربانک وربانک
  4
 • مکرتیان مکرتیان
  Substitute 64'
  5
 • جوگوویچ جوگوویچ
  Substitute 79'
  7
 • فوکاک فوکاک
  Substitute 87' Card 90+3'
  8
 • Baresic M. Baresic M.
  15
 • گرژان گرژان
  Substitute 79'
  17
 • Zivkovic F. Zivkovic F.
  24
 • Mazar F. Mazar F.
  26
 • Zebec L. Zebec L.
  35
 • اومروویچ اومروویچ
  36
 • لووریچ لووریچ
  Substitute 79'
  44
 • Kolarik I. Kolarik I.
  49

آمار مسابقه