بازی الغرافه و ام صلال - هفته 20 - 19 فروردين 1403

19 فروردين 1403 - 22:00 نتیجه نهایی
1 - 1
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

38 '
yellow-card
لوکاس خوآاو
45+3 '
yellow-card
سانو
54 '
yellow-card
خالد الزریقی
65 '
goal
فریانی ساسی پاس گل بولایا
71 '
yellow-card
فریانی ساسی
74 '
subtitute-out
منصور خالد الزریقی
74 '
subtitute-out
باریمیل حسن عیسی
76 '
subtitute-out
ساعی بولایا
87 '
yellow-card
اوساما تانانه
90+3 '
goal
گوره

ترکیب تیم ها

خدیم اندیایه
18 خدیم اندیایه
علی سوراگ
7 علی سوراگ
جانگ هیون سو
20 جانگ هیون سو
سانو
Card
42 سانو
دامی ترائوره
15 دامی ترائوره
بولایا
Goal
Substitute 76'
10 بولایا
فریانی ساسی
Goal
Card
31 فریانی ساسی
یاسیان براهیمی
C 8 یاسیان براهیمی
القانهی
9 القانهی
احمد علاء الدین
13 احمد علاء الدین
بادیج
23 بادیج
حسن عیسی
Substitute 74'
5 حسن عیسی
لایدونی
19 لایدونی
لوئادنی
15 لوئادنی
الرشیدی
77 الرشیدی
گوره
Goal
7 گوره
لخال
C 6 لخال
السلیمان
8 السلیمان
خالد الزریقی
Card
Substitute 74'
12 خالد الزریقی
اوساما تانانه
Card
14 اوساما تانانه
لوکاس خوآاو
Card
9 لوکاس خوآاو
خدیم اندیایه
18 خدیم اندیایه
علی سوراگ
7 علی سوراگ
جانگ هیون سو
20 جانگ هیون سو
سانو
Card
42 سانو
دامی ترائوره
15 دامی ترائوره
بولایا
Goal
Substitute 76'
10 بولایا
فریانی ساسی
Goal
Card
31 فریانی ساسی
یاسیان براهیمی
C 8 یاسیان براهیمی
القانهی
9 القانهی
احمد علاء الدین
13 احمد علاء الدین
بادیج
23 بادیج
حسن عیسی
Substitute 74'
5 حسن عیسی
لایدونی
19 لایدونی
لوئادنی
15 لوئادنی
الرشیدی
77 الرشیدی
گوره
Goal
7 گوره
لخال
C 6 لخال
السلیمان
8 السلیمان
خالد الزریقی
Card
Substitute 74'
12 خالد الزریقی
اوساما تانانه
Card
14 اوساما تانانه
لوکاس خوآاو
Card
9 لوکاس خوآاو

بازیکنان ذخیره

 • یوسف حسین علی یوسف حسین علی
  1
 • Abdulsalam N. Abdulsalam N.
  4
 • ساعی ساعی
  Substitute 76'
  6
 • عثمان الیحری عثمان الیحری
  11
 • Kahiout H. Kahiout H.
  12
 • الزارا الزارا
  17
 • سعید احمد سعید احمد
  19
 • Khalid I. Khalid I.
  25
 • Al Enazi N. E. Al Enazi N. E.
  30
 • العوی العوی
  34
 • Mansour M. Mansour M.
  44
 • زاکی زاکی
  3
 • Al Hafi H. Al Hafi H.
  4
 • ابراهیم ابراهیم
  11
 • بلدی بلدی
  13
 • منصور منصور
  Substitute 74'
  17
 • شیخ شیخ
  18
 • Mohamed W. Mohamed W.
  21
 • Sauoud Ebrahim Sauoud Ebrahim
  22
 • Al Bakri A. Al Bakri A.
  33
 • Haidara F. S. Haidara F. S.
  49
 • Al Gendy M. Al Gendy M.
  95
 • باریمیل باریمیل
  Substitute 74'
  99

آمار مسابقه