بازی آستانه و بالکانی - هفته 4 - 18 آبان 1402

18 آبان 1402 - 19:00 نتیجه نهایی

آستانه

0 - 0
نتیجه نهایی

بالکانی

اتفاقات بازی

18 '
yellow-card
ولید حمیدی
44 '
yellow-card
Amanovic A.
59 '
subtitute-out
ایمبتوف داربو
84 '
subtitute-out
لانکار کوات
86 '
yellow-card
بیس بکوف
87 '
subtitute-out
بریشا ولید حمیدی
89 '
subtitute-out
الخان آستانوف اورگا
89 '
subtitute-out
توماسویچ بیس بکوف
90+4 '
subtitute-out
آرمند تاقی Kryeziu A.
90+4 '
subtitute-out
Tolaj B. تراشی

آستانه

3-4-3

ترکیب تیم ها

بالکانی

4-3-3

آستانه

3-4-3
Condric J.
93 Condric J.
بیس بکوف
Card
Substitute 89'
C 15 بیس بکوف
ماروچکین
22 ماروچکین
Amanovic A.
Card
45 Amanovic A.
کامو هووانیسیان
13 کامو هووانیسیان
کوات
Substitute 84'
8 کوات
ابونگ
7 ابونگ
دوسماگابتوف
27 دوسماگابتوف
مارین توماسوف
10 مارین توماسوف
داربو
Substitute 59'
88 داربو
اورگا
Substitute 89'
23 اورگا
Kolici E.
1 Kolici E.
Potoku A.
3 Potoku A.
Jashanica B.
32 Jashanica B.
Dellova L.
5 Dellova L.
تراشی
Substitute 90+4'
19 تراشی
زایبا
11 زایبا
کوچ
C 20 کوچ
حلیلی
4 حلیلی
Kryeziu A.
Substitute 90+4'
98 Kryeziu A.
Gripshi N.
10 Gripshi N.
ولید حمیدی
Card
Substitute 87'
7 ولید حمیدی
Condric J.
93 Condric J.
بیس بکوف
Card
Substitute 89'
C 15 بیس بکوف
ماروچکین
22 ماروچکین
Amanovic A.
Card
45 Amanovic A.
کامو هووانیسیان
13 کامو هووانیسیان
کوات
Substitute 84'
8 کوات
ابونگ
7 ابونگ
دوسماگابتوف
27 دوسماگابتوف
مارین توماسوف
10 مارین توماسوف
داربو
Substitute 59'
88 داربو
اورگا
Substitute 89'
23 اورگا
Kolici E.
1 Kolici E.
Potoku A.
3 Potoku A.
Jashanica B.
32 Jashanica B.
Dellova L.
5 Dellova L.
تراشی
Substitute 90+4'
19 تراشی
زایبا
11 زایبا
کوچ
C 20 کوچ
حلیلی
4 حلیلی
Kryeziu A.
Substitute 90+4'
98 Kryeziu A.
Gripshi N.
10 Gripshi N.
ولید حمیدی
Card
Substitute 87'
7 ولید حمیدی

بالکانی

4-3-3

بازیکنان ذخیره

آستانه

 • هارویان هارویان
  3
 • ورگوفسکی ورگوفسکی
  6
 • دارابایف دارابایف
  11
 • ایمبتوف ایمبتوف
  Substitute 59'
  17
 • پروکوپنکو پروکوپنکو
  20
 • الخان آستانوف الخان آستانوف
  Substitute 89'
  21
 • یوانچیچ یوانچیچ
  29
 • توماسویچ توماسویچ
  Substitute 89'
  33
 • لانکار لانکار
  Substitute 84'
  44
 • Zarutskiy A. Zarutskiy A.
  55
 • Basmanov S. Basmanov S.
  72
 • Zhaksylykov N. Zhaksylykov N.
  97

بالکانی

 • آرمند تاقی آرمند تاقی
  Substitute 90+4'
  2
 • Limaj V. Limaj V.
  8
 • بریشا بریشا
  Substitute 87'
  9
 • آلبان هوژا آلبان هوژا
  12
 • Shala L. Shala L.
  18
 • دولاج دولاج
  22
 • Ramadani R. Ramadani R.
  23
 • کاریکا کاریکا
  25
 • ماناج ماناج
  30
 • اسماعیلگچی اسماعیلگچی
  77
 • Ljuljanovic D. Ljuljanovic D.
  92
 • Tolaj B. Tolaj B.
  Substitute 90+4'
  99

آمار مسابقه