بازی بالکانی و آستانه - هفته 3 - 4 آبان 1402

4 آبان 1402 - 20:15 نتیجه نهایی

بالکانی

1 - 2
نتیجه نهایی

آستانه

اتفاقات بازی

7 '
goal
کامو هووانیسیان پاس گل ابونگ
8 '
goal
کوچ پاس گل Kryeziu A.
22 '
yellow-card
Amanovic A.
23 '
goal
بیس بکوف پاس گل دوسماگابتوف
38 '
subtitute-out
Tolaj B. Limaj V.
69 '
yellow-card
Dellova L.
70 '
subtitute-out
ولید حمیدی بریشا
74 '
subtitute-out
مارین توماسوف اورگا
74 '
subtitute-out
لانکار کوات
77 '
yellow-card
ابونگ
82 '
subtitute-out
ایمبتوف داربو
88 '
subtitute-out
ماناج تراشی
90 '
subtitute-out
هارویان یوانچیچ
90+2 '
yellow-card
بیس بکوف

بالکانی

4-3-3

ترکیب تیم ها

آستانه

3-4-3

بالکانی

4-3-3
Kolici E.
1 Kolici E.
آرمند تاقی
2 آرمند تاقی
Dellova L.
Card
5 Dellova L.
Jashanica B.
32 Jashanica B.
تراشی
Substitute 88'
19 تراشی
Limaj V.
Substitute 38'
8 Limaj V.
کوچ
Goal
C 20 کوچ
زایبا
11 زایبا
Gripshi N.
10 Gripshi N.
بریشا
Substitute 70'
9 بریشا
Kryeziu A.
Goal
98 Kryeziu A.
Condric J.
93 Condric J.
Amanovic A.
Card
45 Amanovic A.
ماروچکین
22 ماروچکین
بیس بکوف
Goal
Card
C 15 بیس بکوف
دوسماگابتوف
Goal
27 دوسماگابتوف
کوات
Substitute 74'
8 کوات
یوانچیچ
Substitute 90'
29 یوانچیچ
کامو هووانیسیان
Goal
13 کامو هووانیسیان
داربو
Substitute 82'
88 داربو
ابونگ
Goal
Card
7 ابونگ
اورگا
Substitute 74'
23 اورگا
Kolici E.
1 Kolici E.
آرمند تاقی
2 آرمند تاقی
Dellova L.
Card
5 Dellova L.
Jashanica B.
32 Jashanica B.
تراشی
Substitute 88'
19 تراشی
Limaj V.
Substitute 38'
8 Limaj V.
کوچ
Goal
C 20 کوچ
زایبا
11 زایبا
Gripshi N.
10 Gripshi N.
بریشا
Substitute 70'
9 بریشا
Kryeziu A.
Goal
98 Kryeziu A.
Condric J.
93 Condric J.
Amanovic A.
Card
45 Amanovic A.
ماروچکین
22 ماروچکین
بیس بکوف
Goal
Card
C 15 بیس بکوف
دوسماگابتوف
Goal
27 دوسماگابتوف
کوات
Substitute 74'
8 کوات
یوانچیچ
Substitute 90'
29 یوانچیچ
کامو هووانیسیان
Goal
13 کامو هووانیسیان
داربو
Substitute 82'
88 داربو
ابونگ
Goal
Card
7 ابونگ
اورگا
Substitute 74'
23 اورگا

آستانه

3-4-3

بازیکنان ذخیره

بالکانی

 • Potoku A. Potoku A.
  3
 • حلیلی حلیلی
  4
 • ولید حمیدی ولید حمیدی
  Substitute 70'
  7
 • آلبان هوژا آلبان هوژا
  12
 • Shala L. Shala L.
  18
 • دولاج دولاج
  22
 • Ramadani R. Ramadani R.
  23
 • کاریکا کاریکا
  25
 • ماناج ماناج
  Substitute 88'
  30
 • اسماعیلگچی اسماعیلگچی
  77
 • Ljuljanovic D. Ljuljanovic D.
  92
 • Tolaj B. Tolaj B.
  Substitute 38'
  99

آستانه

 • هارویان هارویان
  Substitute 90'
  3
 • مارین توماسوف مارین توماسوف
  Substitute 74'
  10
 • دارابایف دارابایف
  11
 • ایمبتوف ایمبتوف
  Substitute 82'
  17
 • پروکوپنکو پروکوپنکو
  20
 • الخان آستانوف الخان آستانوف
  21
 • Podymskiy D. Podymskiy D.
  31
 • لانکار لانکار
  Substitute 74'
  44
 • Zarutskiy A. Zarutskiy A.
  55
 • Basmanov S. Basmanov S.
  72
 • Zhaksylykov N. Zhaksylykov N.
  97

آمار مسابقه