بازی بالکانی و دیناموزاگرب - هفته 2 - 13 مهر 1402

13 مهر 1402 - 20:15 نتیجه نهایی

بالکانی

2 - 0
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

3 '
yellow-card
Kryeziu A.
17 '
yellow-card
کوچ
44 '
goal
Kryeziu A. پاس گل زایبا
46 '
subtitute-out
امرلی منالو
65 '
subtitute-out
Tolaj B. اسماعیلگچی
65 '
subtitute-out
ولید حمیدی بریشا
66 '
subtitute-out
سوچیس مارکو بولات
66 '
subtitute-out
هالیلوویچ گابریل ویدوویچ
71 '
subtitute-out
Limaj V. Kryeziu A.
79 '
subtitute-out
آنتونیو مارین بوگدان میخایلیچنکو
80 '
yellow-card
امرلی
82 '
yellow-card
Kolici E.
83 '
goal
ولید حمیدی
84 '
yellow-card
ولید حمیدی
87 '
subtitute-out
حلیلی Gripshi N.

بالکانی

4-3-3

ترکیب تیم ها

بالکانی

4-3-3
Kolici E.
Card
1 Kolici E.
آرمند تاقی
2 آرمند تاقی
Dellova L.
5 Dellova L.
Jashanica B.
32 Jashanica B.
تراشی
19 تراشی
زایبا
Goal
11 زایبا
کوچ
Card
C 20 کوچ
اسماعیلگچی
Substitute 65'
77 اسماعیلگچی
Gripshi N.
Substitute 87'
10 Gripshi N.
بریشا
Substitute 65'
9 بریشا
Kryeziu A.
Goal
Card
Substitute 71'
98 Kryeziu A.
Nevistic I.
33 Nevistic I.
بوگدان میخایلیچنکو
Substitute 79'
15 بوگدان میخایلیچنکو
دینو پریچ
55 دینو پریچ
سوتالو
4 سوتالو
میسیک
C 27 میسیک
مارکو بولات
Substitute 66'
31 مارکو بولات
منالو
Substitute 46'
70 منالو
باتورینا
10 باتورینا
کولنوویچ
17 کولنوویچ
گابریل ویدوویچ
Substitute 66'
72 گابریل ویدوویچ
Kolici E.
Card
1 Kolici E.
آرمند تاقی
2 آرمند تاقی
Dellova L.
5 Dellova L.
Jashanica B.
32 Jashanica B.
تراشی
19 تراشی
زایبا
Goal
11 زایبا
کوچ
Card
C 20 کوچ
اسماعیلگچی
Substitute 65'
77 اسماعیلگچی
Gripshi N.
Substitute 87'
10 Gripshi N.
بریشا
Substitute 65'
9 بریشا
Kryeziu A.
Goal
Card
Substitute 71'
98 Kryeziu A.
Nevistic I.
33 Nevistic I.
بوگدان میخایلیچنکو
Substitute 79'
15 بوگدان میخایلیچنکو
دینو پریچ
55 دینو پریچ
سوتالو
4 سوتالو
میسیک
C 27 میسیک
مارکو بولات
Substitute 66'
31 مارکو بولات
منالو
Substitute 46'
70 منالو
باتورینا
10 باتورینا
کولنوویچ
17 کولنوویچ
گابریل ویدوویچ
Substitute 66'
72 گابریل ویدوویچ

بازیکنان ذخیره

بالکانی

 • Potoku A. Potoku A.
  3
 • حلیلی حلیلی
  Substitute 87'
  4
 • ولید حمیدی ولید حمیدی
  Substitute 65' Goal 83' Card 84'
  7
 • Limaj V. Limaj V.
  Substitute 71'
  8
 • آلبان هوژا آلبان هوژا
  12
 • Maksutaj E. Maksutaj E.
  17
 • Shala L. Shala L.
  18
 • Ramadani R. Ramadani R.
  23
 • کاریکا کاریکا
  25
 • ماناج ماناج
  30
 • Ljuljanovic D. Ljuljanovic D.
  92
 • Tolaj B. Tolaj B.
  Substitute 65'
  99
 • زاگوراچ زاگوراچ
  1
 • خواکین سوسا خواکین سوسا
  3
 • برمور برمور
  6
 • امرلی امرلی
  Substitute 46' Card 80'
  11
 • Drmic J. Drmic J.
  18
 • آنتونیو مارین آنتونیو مارین
  Substitute 79'
  20
 • هالیلوویچ	هالیلوویچ
  Substitute 66'
  23
 • سوچیس سوچیس
  Substitute 66'
  25
 • کانکو کانکو
  30
 • پرکوویچ پرکوویچ
  39
 • روکاوینا روکاوینا
  41

آمار مسابقه

اخبار و ویدیوها