بازی بشیکتاش و لوگانو - هفته 2 - 13 مهر 1402

13 مهر 1402 - 20:15 نتیجه نهایی
2 - 3
نتیجه نهایی

لوگانو

اتفاقات بازی

38 '
goal
وینسنت ابوبکر پاس گل رشید غزال
43 '
yellow-card
بوتانی
43 '
yellow-card
والنتین روسیه
46 '
subtitute-out
میلوت راشیکا جنک توسون
52 '
goal
وینسنت ابوبکر
61 '
second-yellow-card
والنتین روسیه
65 '
subtitute-out
ماسک بیسلیمی
65 '
subtitute-out
آریگونی هایداری
65 '
subtitute-out
ایگناسیو آلیسدا ساباتینی
66 '
subtitute-out
مولکا الكس اوکسلید چمبرلین
66 '
subtitute-out
بولوت رشید غزال
74 '
subtitute-out
یانیس سیمینانی اسپینوزا
74 '
subtitute-out
ولادی حاجریزی
77 '
subtitute-out
زاینوتدینوف وینسنت ابوبکر
81 '
goal
ایگناسیو آلیسدا
81 '
subtitute-out
تیکناز صالح اوکان
86 '
goal
ولادی پاس گل آریگونی
90 '
own-goal گل به خودی
اریک بایی

ترکیب تیم ها

لوگانو

4-3-3
دستانوگلو
1 دستانوگلو
والنتین روسیه
Card Card
24 والنتین روسیه
کولی
6 کولی
آرتور ماسوآکو
26 آرتور ماسوآکو
صالح اوکان
Substitute 81'
8 صالح اوکان
هادزیامتوویچ
19 هادزیامتوویچ
رشید غزال
Goal
Substitute 66'
18 رشید غزال
جنک توسون
Substitute 46'
C 9 جنک توسون
سایپی
1 سایپی
هایداری
Substitute 65'
5 هایداری
حاجریزی
Substitute 74'
4 حاجریزی
مای
17 مای
اسپینوزا
Substitute 74'
6 اسپینوزا
ساباتینی
Substitute 65'
C 14 ساباتینی
گرگیچ
16 گرگیچ
بیسلیمی
Substitute 65'
25 بیسلیمی
بوتانی
Card
10 بوتانی
سلار
9 سلار
رناتو اشتفن
11 رناتو اشتفن
دستانوگلو
1 دستانوگلو
والنتین روسیه
Card Card
24 والنتین روسیه
کولی
6 کولی
آرتور ماسوآکو
26 آرتور ماسوآکو
صالح اوکان
Substitute 81'
8 صالح اوکان
هادزیامتوویچ
19 هادزیامتوویچ
رشید غزال
Goal
Substitute 66'
18 رشید غزال
جنک توسون
Substitute 46'
C 9 جنک توسون
سایپی
1 سایپی
هایداری
Substitute 65'
5 هایداری
حاجریزی
Substitute 74'
4 حاجریزی
مای
17 مای
اسپینوزا
Substitute 74'
6 اسپینوزا
ساباتینی
Substitute 65'
C 14 ساباتینی
گرگیچ
16 گرگیچ
بیسلیمی
Substitute 65'
25 بیسلیمی
بوتانی
Card
10 بوتانی
سلار
9 سلار
رناتو اشتفن
11 رناتو اشتفن

لوگانو

4-3-3

بازیکنان ذخیره

 • بولوت بولوت
  Substitute 66'
  4
 • 7
 • میلوت راشیکا میلوت راشیکا
  Substitute 46'
  11
 • دنیل آمارتی دنیل آمارتی
  12
 • نسیپ اویسال نسیپ اویسال
  20
 • تیکناز تیکناز
  Substitute 81'
  21
 • زاینوتدینوف زاینوتدینوف
  Substitute 77'
  22
 • مولکا مولکا
  Substitute 66'
  40
 • اونانا اونانا
  71
 • بینگول بینگول
  75
 • کلیچسوی کلیچسوی
  90
 • یواکوران یواکوران
  97

لوگانو

 • ماسک ماسک
  Substitute 65'
  7
 • ولادی ولادی
  Substitute 74' Goal 86'
  19
 • یانیس سیمینانی یانیس سیمینانی
  Substitute 74'
  21
 • الوافی الوافی
  22
 • مارکز مارکز
  26
 • بابیک بابیک
  27
 • بلحاج محمود بلحاج محمود
  29
 • ایگناسیو آلیسدا ایگناسیو آلیسدا
  Substitute 65' Goal 81'
  31
 • آریگونی آریگونی
  Substitute 65' Goal 86'
  34
 • دیینا دیینا
  90
 • Mina D. Mina D.
  99

آمار مسابقه