بازی بوده و بشیکتاش - هفته 3 - 4 آبان 1402

4 آبان 1402 - 22:30 نتیجه نهایی

بوده

3 - 1
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

29 '
goal
Gronbaek A. پاس گل Sorli S.
46 '
subtitute-out
گلسون فرناندز الكس اوکسلید چمبرلین
57 '
yellow-card
برگ
58 '
goal
مومبانگا پاس گل Gronbaek A.
61 '
subtitute-out
زوگلی Sorli S.
61 '
subtitute-out
جنک توسون میلوت راشیکا
61 '
subtitute-out
مولکا اونانا
63 '
var گل قبول نشده
زوگلی
68 '
yellow-card
رشید غزال
72 '
subtitute-out
آنته ربیچ رشید غزال
75 '
subtitute-out
سالتنس Fet S.
75 '
subtitute-out
Sjovold F. ونبانگومو
84 '
subtitute-out
کلیچسوی وینسنت ابوبکر
86 '
subtitute-out
کاپسکارمو مومبانگا
86 '
subtitute-out
Amundsen I. H. Bjortuft O. L.
87 '
goal
سالتنس
89 '
yellow-card
مولکا
90+1 '
own-goal گل به خودی
Moe B.

بوده

4-3-3

ترکیب تیم ها

بوده

4-3-3
Haikin N.
12 Haikin N.
ونبانگومو
Substitute 75'
5 ونبانگومو
Moe B.
Goal
C 18 Moe B.
Bjortuft O. L.
Substitute 86'
4 Bjortuft O. L.
بورکان
15 بورکان
Fet S.
Substitute 75'
19 Fet S.
برگ
Card
77 برگ
Gronbaek A.
Goal
Goal
8 Gronbaek A.
Sorli S.
Goal
Substitute 61'
27 Sorli S.
مومبانگا
Goal
Substitute 86'
29 مومبانگا
پیگرینیو
7 پیگرینیو
گونوک
34 گونوک
آرتور ماسوآکو
26 آرتور ماسوآکو
کولی
6 کولی
نسیپ اویسال
C 20 نسیپ اویسال
بولوت
4 بولوت
هادزیامتوویچ
19 هادزیامتوویچ
اونانا
Substitute 61'
71 اونانا
میلوت راشیکا
Substitute 61'
11 میلوت راشیکا
رشید غزال
Card
Substitute 72'
18 رشید غزال
Haikin N.
12 Haikin N.
ونبانگومو
Substitute 75'
5 ونبانگومو
Moe B.
Goal
C 18 Moe B.
Bjortuft O. L.
Substitute 86'
4 Bjortuft O. L.
بورکان
15 بورکان
Fet S.
Substitute 75'
19 Fet S.
برگ
Card
77 برگ
Gronbaek A.
Goal
Goal
8 Gronbaek A.
Sorli S.
Goal
Substitute 61'
27 Sorli S.
مومبانگا
Goal
Substitute 86'
29 مومبانگا
پیگرینیو
7 پیگرینیو
گونوک
34 گونوک
آرتور ماسوآکو
26 آرتور ماسوآکو
کولی
6 کولی
نسیپ اویسال
C 20 نسیپ اویسال
بولوت
4 بولوت
هادزیامتوویچ
19 هادزیامتوویچ
اونانا
Substitute 61'
71 اونانا
میلوت راشیکا
Substitute 61'
11 میلوت راشیکا
رشید غزال
Card
Substitute 72'
18 رشید غزال

بازیکنان ذخیره

بوده

 • لوده لوده
  2
 • Amundsen I. H. Amundsen I. H.
  Substitute 86'
  6
 • Bassi D. Bassi D.
  10
 • سالتنس سالتنس
  Substitute 75' Goal 87'
  14
 • Konradsen M. Konradsen M.
  16
 • Sjovold F. Sjovold F.
  Substitute 75'
  20
 • Gulliksen T. Gulliksen T.
  25
 • کاپسکارمو کاپسکارمو
  Substitute 86'
  28
 • اسگر سورنسن اسگر سورنسن
  30
 • Brondbo M. Brondbo M.
  44
 • Sjong I. Sjong I.
  45
 • زوگلی زوگلی
  Substitute 61'
  99
 • دستانوگلو دستانوگلو
  1
 • Substitute 72'
  7
 • جنک توسون جنک توسون
  Substitute 61'
  9
 • تیکناز تیکناز
  21
 • زاینوتدینوف زاینوتدینوف
  22
 • دلیباش دلیباش
  27
 • مولکا مولکا
  Substitute 61' Card 89'
  40
 • Kilic A. Kilic A.
  65
 • گلسون فرناندز گلسون فرناندز
  Substitute 46'
  83
 • کلیچسوی کلیچسوی
  Substitute 84'
  90
 • یواکوران یواکوران
  97

آمار مسابقه