بازی لژیا و آلکمار - هفته 6 - 23 آذر 1402

23 آذر 1402 - 21:15 نتیجه نهایی
2 - 0
نتیجه نهایی

اتفاقات بازی

34 '
goal
ریبیریو پاس گل جوسو
53 '
red-card
برونو مارتینز
60 '
subtitute-out
ینس اودگارد مایرن فن بردروده
60 '
subtitute-out
ریچدلی بازوئر دانتاس
68 '
subtitute-out
صدیق دنزو کاسیوس
68 '
subtitute-out
کرامر گوال
68 '
subtitute-out
ژیل دیاس پاول زولک
74 '
subtitute-out
آرتور جرژژیک پانکو
80 '
subtitute-out
میهایلوویچ دویت
80 '
subtitute-out
آدای سوگاوارا
81 '
goal
کرامر پاس گل جوسو
87 '
subtitute-out
روسولک ارنست موچی
87 '
subtitute-out
بارتوش کاپوستکا جوسو

ترکیب تیم ها

Tobiasz K.
1 Tobiasz K.
پانکو
Substitute 74'
12 پانکو
آوگوستینیاک
8 آوگوستینیاک
Kapuadi S.
3 Kapuadi S.
پاول زولک
Substitute 68'
13 پاول زولک
بارتوش اسلیسز
99 بارتوش اسلیسز
الیتیم
22 الیتیم
ریبیریو
Goal
5 ریبیریو
جوسو
Goal Goal
Substitute 87'
C 27 جوسو
گوال
Substitute 68'
28 گوال
ارنست موچی
Substitute 87'
20 ارنست موچی
Owusu-Oduro R.
20 Owusu-Oduro R.
ولف
18 ولف
پنترا
5 پنترا
برونو مارتینز
Card
C 4 برونو مارتینز
سوگاوارا
Substitute 80'
2 سوگاوارا
یوردی کلیس
8 یوردی کلیس
دویت
Substitute 80'
10 دویت
دانتاس
Substitute 60'
6 دانتاس
مایرن فن بردروده
Substitute 60'
19 مایرن فن بردروده
ونجلیس پاولیدیس
9 ونجلیس پاولیدیس
دنزو کاسیوس
Substitute 68'
30 دنزو کاسیوس
Tobiasz K.
1 Tobiasz K.
پانکو
Substitute 74'
12 پانکو
آوگوستینیاک
8 آوگوستینیاک
Kapuadi S.
3 Kapuadi S.
پاول زولک
Substitute 68'
13 پاول زولک
بارتوش اسلیسز
99 بارتوش اسلیسز
الیتیم
22 الیتیم
ریبیریو
Goal
5 ریبیریو
جوسو
Goal Goal
Substitute 87'
C 27 جوسو
گوال
Substitute 68'
28 گوال
ارنست موچی
Substitute 87'
20 ارنست موچی
Owusu-Oduro R.
20 Owusu-Oduro R.
ولف
18 ولف
پنترا
5 پنترا
برونو مارتینز
Card
C 4 برونو مارتینز
سوگاوارا
Substitute 80'
2 سوگاوارا
یوردی کلیس
8 یوردی کلیس
دویت
Substitute 80'
10 دویت
دانتاس
Substitute 60'
6 دانتاس
مایرن فن بردروده
Substitute 60'
19 مایرن فن بردروده
ونجلیس پاولیدیس
9 ونجلیس پاولیدیس
دنزو کاسیوس
Substitute 68'
30 دنزو کاسیوس

بازیکنان ذخیره

 • بارچ بارچ
  4
 • کرامر کرامر
  Substitute 68' Goal 81'
  9
 • ژیل دیاس ژیل دیاس
  Substitute 68'
  17
 • سلهاکا سلهاکا
  21
 • Rejczyk F. Rejczyk F.
  26
 • Hladun D. Hladun D.
  30
 • باکو باکو
  32
 • کان کان
  33
 • روسولک روسولک
  Substitute 87'
  39
 • آرتور جرژژیک آرتور جرژژیک
  Substitute 74'
  55
 • بارتوش کاپوستکا بارتوش کاپوستکا
  Substitute 87'
  67
 • Strzalek I. Strzalek I.
  86
 • ینس اودگارد ینس اودگارد
  Substitute 60'
  7
 • صدیق صدیق
  Substitute 68'
  11
 • هوبی ورهالست هوبی ورهالست
  12
 • میهایلوویچ میهایلوویچ
  Substitute 80'
  14
 • روبن فن بومل روبن فن بومل
  15
 • ارنست پوکو ارنست پوکو
  21
 • دکر دکر
  22
 • ریچدلی بازوئر ریچدلی بازوئر
  Substitute 60'
  25
 • کنزو گودمیخن کنزو گودمیخن
  28
 • میردینک میردینک
  29
 • گونز گونز
  33
 • آدای آدای
  Substitute 80'
  59

آمار مسابقه